צדוקים היום

מאי נאור,סתיו אלפיה, מישל פיגמן י6

מדור פלילים

השוד בירושלים

בירושלים התקיים שוד שבו נגנבו מאות אלפי שקלים.

משפחת צדוק כפי שכולם יודעים מתנהגת בצורה קפדנית על מוסר וצדק ,

ונקטו במספר עונשים חמורים מנשוא:

כאשר מצאו את הגנבים , השופטים של משפחת צדוק בחרו לקחת את כל רכושם וכספם של הגנבים ולהעביר אליהם,

ובנוסף בהיותם אנשים בעלי מוסר וצדק ראו לנכון להוציא את הגנבים להורג.

מדור דת ומשפט

חוקים ודינים

בשבועות האחרונים כת הפרושים הוציאה חוק חדש שפירש הרב שלהם

שהחוק אומר שאסור לערבב בשר וחלב והפיצו אותו ברחבי המדינה.

החוק שנוגד את התורה שבכתב שלפיה מותר לאכול בשר וחלב יחדיו אך אסור לאכול חלב עם בשר אמו.

החוק שהכעיס נורא את כת הצדוקים גרם למריבות בין שתי הכתות הגדולות.

רכילות...

השבוע בכת האיסיים נתפס בחור עם אישה , מה שנוגד את חוקי הכת.

וחמד בדברים שלא שלו ואף לקח אותם להיות רכושו .

שכידוע הכת מייצגת אורח חיים סגפני צנוע ומסתפק במועט.

הקבוצה ראתה מעשה זה כמעשה בגידה ואף מעשה שראוי לעונש של גירוש מן הקבוצה

ובסוף בגלל היותם אנשי צדק ראתה לנכון להוציא אותו להורג.