PERILL: DEIXALLES ESPACIALS!

Com podem netejar les deixalles espacials?

Quin problema hi ha amb les deixalles espacials?

El problema que tenim amb les deixalles espacials, és que, com que aquests objectes viatgen a una gran velocitat (28000 km/h), i tenen una mida considerable (poden ser més grans que una pilota de beisbol), si xoquen o donen un cop a un satèl·lit o una nau espacial, poden provocar-hi danys, ruptures, posar en perill la vida dels astronautes...
Big image

Com podem resoldre aquest problema?

Hi ha diverses maneres de resoldre el problema de les deixalles especials; una d'elles és amb un cable electrodinàmic.

El mètode del cable electrodinàmic, consisteix en dissenyar un satèl·lit, i incorporar-hi el cable, que, gràcies al magnetisme terrestre, arrossega les deixalles espacials i en redueix la velocitat, així, desorbiten fins a l'atmosfera terrestre, i es desintegren.

Qui són els promotors d'aquest mètode?

El principal promotor d'aquest mètode és l'Agència Japonesa d'Exploració Espacial o JAXA, que és qui ha tingut la idea del projecte, ha fet el disseny, ha pensat en els costos, els materials...

Hi ha col·laborat un altre promotor, que és l'empresa Nitto Seimo, una empresa d'Hiroshima que fabrica xarxes de pesca, i que és qui s'ha encarregat de crear el cable electrodinàmic.

Quins avantatges té aquest mètode?

Alguns dels avantatges més importants d'aquest mètode són:


  • Amb aquest procés, es pot aconseguir que les deixalles es desintegrin totalment en arribar a l'atmosfera terrestre, de manera que desapareixerien completament.
  • El cable, que és magnètic, aprofita el magnetisme de la Terra per arrossegar les deixalles, i ajudar a que entrin en l'atmosfera terrestre.
  • S'han pogut trobar promotors especialitzats per a construir tot el projecte, com ara l'empresa Nitto Seimo, especialista en xarxes de pesca de bona calitat, que ha pogut crear el cable electrodinàmic.
Big image

I quins incovenients?

Alguns dels inconvenients més importants d'aquest mètode són:


  • És un procés molt lent i elaborat, ja que, s'han trigat uns 10 anys en construir el cable, i es preveu que el projecte es porti a terme el 2019.
  • És un mètode molt car que ha costat milions d'euros.
  • El cable electrodinàmic, és molt prim i fi, de manera que hi ha risc de que es trenqui i no es pugui realitzar la neteja de les deixalles.

Quants diners costa realitzar aquest projecte?

Aquest projecte, és un mètode molt car, ja que necessita una gran quantitat de treball, màquines, material, mà d'obra... Tot i que no se sap exactament la quantitat de diners que s'hi estan invertint, si que es pot dir que són uns quants milions d'euros, gracies a la font: http://astronomiatualcance.blogspot.com.es/2014/02/japon-planea-retirar-basura-espacial.html