STOP PESTEN!

Wat is pesten?

Steeds terugkerend gedrag met de bedoeling iemand te kwetsen.

Signalen van pesten bij de gepeste

- verandering in gedrag:

* geen zin in school

* teruggetrokken zijn

* buikpijn en bedplassen

* willen niet deelnemen aan activiteiten

Big image

Hoe kan je een gepest kind helpen?

- het kind moet toegeven dat er een probleem is

- vertellen of opschrijven wat het probleem is

- steun je kind

- beloof je kind dat je niets gaat ondernemen zonder het tegen hem/haar te vertellen

- vertel je kind dat het niet zijn/haar fout is

- belangstelling voor de hobby's zodat het zelfvertrouwen stijgt

Wat doen als je kind de pester is?

- met je kind praten en duidelijk maken dat dit niet kan

- zeggen wat de gevolgen van pesten zijn

Verschillende vormen van pesten

- fysiek

- psychisch

- verbaal

- fysisch

Big image