Bedrijfsanalyse BNN

Nicky Roos - MM1C

USP

De missie van BNN heeft veel raakvlakken met die van de landelijke Publieke Omroep. Bij de invulling van de programmering is een belangrijke voorwaarde dat de programma's moeten afwijken van het bestaande aanbod. Alleen zo kan BNN het publiek verrassen, prikkelen en confronteren.


BNN is de meest herkenbare jongerenomroep van Nederland en een baken voor jongerenprogrammering binnen de Publieke Omroep. We streven ernaar die positie te behouden en te versterken en een brugfunctie te vervullen tussen de verschillende generaties. BNN is er voor iedereen die zich jong voelt: jong zijn is een state of mind.

BNN wil zich op een toegankelijke, onderscheidende, spraakmakende wijze profileren en aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. BNN geeft invulling aan en laat zien wat jongeren bezighoudt: sociale relaties, humor, seks, ontspanning, muziek, reizen, maatschappelijke tendensen en leeftijd/lotgenoten.

BNN stelt zich ten doel alle groepen van de bevolking te bereiken, waarbij in het bijzonder aan plaats en verantwoordelijkheid van jongeren in de samenleving wordt besteed. Speerpunt is daarbij het bereiken van de groepen die vaak gepasseerd worden of moeilijk te bereiken zijn. Dat betekent dat we nadrukkelijk rekening houden met de veranderende samenstelling van de Nederlandse samenleving en in ons beleid ruimte houden om jonge mensen via alle vormen van distributie te bereiken die zich de komende jaren zullen aandienen.

BNN vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van wat jongeren bezighoudt. Daarom signaleren we in samenwerking met een onderzoeksbureau thema’s die onder jongeren leven en geven we op structurele basis invulling aan jongerenonderzoek.

Doelgroep

BNN richt zich in essentie op jongeren van 15 tot 25 jaar en jong volwassenen tot 35 jaar. Maar de groep ‘jongeren’ laat zich niet vangen door een bepaalde leeftijdsgroep. BNN is er voor iedereen die zich jong voelt en die jong denkt.

Imago

BNN heeft een sterk, toegankelijk en positief imago bij jongeren. Dat imago wordt voor een groot deel ingevuld door onze programma’s die aan een aantal wetten moeten voldoen: een ijzersterke formule, unieke presentatoren, onderscheidend zijn door vorm en inhoud en het uitstralen van de BNN-waarden. Deze waarden zijn: humoristisch, eigenzinnig, brutaal, lef en lust for life.

Social Media

Zendtijd

Sinds de telling van 2004 heeft BNN een 50% status. Dat wil zeggen dat een omroep minimaal 150.000 leden heeft, maar (nog) geen A-omroep is (die bij de vorige telling 300.000 leden moesten). Sinds september 2005 heeft BNN daarom 50% van de zendtijd van een A-omroep. Dit komt concreet neer op 425 uur televisie en 1500 uur radio. Bij de ledentelling van 2009 heeft BNN 310.001 leden ingeleverd, waardoor BNN in 2010 meer zendtijd heeft gekregen op radio en tv!