Presentatie Goodpractice

maandag 11 april 2016

Big image

Leren doe je niet alleen....

...maar van en met elkaar. Om hier gelegenheid voor te geven, is de "presentatie goodpractice" ontwikkeld. Tijdens een speciale bijeenkomst van je leerwerkgroep deel je een persoonlijke succeservaring op stage met je medestudenten. Het doel hiervan is elkaar inspireren en motiveren! Daarnaast kun jij je onderscheiden en jouw specifieke talenten zichtbaar maken.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomst in week 3.10 presenteer je de door jou ontwikkelde en uitgevoerde goodpractice op audiovisuele wijze (vb. poster, smore, pecha kucha, filmpje). Zorg dat op basis van je presentatie duidelijk wordt wat het doel was van je goodpractice, hoe je dit hebt aangepakt, welke theoretische onderbouwing je daarbij hebt gebruikt, waarom je het op deze manier hebt aangepakt en wat de relevantie hiervan is voor het werkveld. Tijdens de bijeenkomst wordt de goodpractice beoordeeld door je leerwerkgroepbegeleider op basis van het beoordelingsformulier (zie studiewijzer).


Naast de beoordeling door je leerwerkgroepbegeleider zijn ook medestudenten actief betrokken bij het beoordelen. Per leerwerkgroep worden namelijk 2 goodpractices gekozen die in aanmerking komen voor de publieksprijs. Deze nominaties worden vervolgens door een vakjury beoordeeld en zij kiezen samen 1 winnaar "de shining star". Naast deze titel is er ook een prijs gekoppeld aan deze eerste plaats namelijk een cadeaubon ter waarden van 50 euro. Deze prijs zal worden uitgereikt tijdens de diplomauitreiking in september.


De vakjury wordt in de loop van periode 3 aan jullie voorgesteld!

Aanvullende informatie

In week 3.2 volgt een nadere toelichting van deze leertaak tijdens de leerwerkgroep.

Voor eventuele vragen kun je daarna terecht bij je leerwerkgroepbegeleider.

Inspiratie

Hieronder zie je een aantal mogelijk bruikbare tools die je kunt gebruiken om je presentatie vorm te geven. Deze lijst bevat slechts een aantal voorbeelden en is zeker niet volledig. Kortom, wees creatief en ga op zoek naar een presentatievorm die past bij jou en die past bij je goodpractice!
pecha-kucha in the classroom
Movenote tutorial for Education