Leestekens

een ander woord is interpunctie

Soorten leestekens

  • Punt
  • Komma
  • Vraagteken
  • Uitroepteken
  • Haakjes
  • Puntkomma
  • Dubbele punt
  • Aanhalingstekens
  • Aandachtstreepje
  • Weglatingsstreepje

wat zijn leestekens

Is een handig hulpmiddel om teksten beter leesbaar te maken. je kunt zo aangeven dat er een pauze valt, dat er iets gezegd wordt, dat er iets uitgelegd wordt dat er een opsomming volgt, dat je iets op een speciale manier moet uitspreken enzovoorts.


achter een zin of afkorting staat een punt.

je plaatst geen punt achter titels, ondertiteling bij maten of gewichten.


wij zetten een komma tussen 2 persoonsvormen, tussen 2 voltooid deelwoord en persoonsvorm.


wij zetten een puntkomma tussen zinnen die een duidelijke samenhang vertonen, tussen lange delen van een opsomming.


we zetten een dubbele punt wanneer iemand woorden of gedachten letterlijk worden weergeven, voor een opsomming, voor een verklaring of uitleg.


we zetten aanhalingstekens voor en na een letterlijke aanhaling van iemands woorden, als je een titel letterlijk aanhaalt, voor en na een woord dat je op een bijzondere manier gebruikt.

Gemaakt door

Jimmy & Chelsea