DisFace

האפליקציה שתראה לך פן אחר

תוכנית עסקית 2015-2016

  • בינינו מסתתרים חובבי תשחצים. מי שפותר תשחצים יודע שחייב לסיים את כל התשחץ, אבל לא תמיד מזהים את האנשים שבתמונות. אתה שובר את הראש בניסיונות לזהות אותם, ולפעמים אפילו מוותר. הרגשתם את הייאוש שעליו אנחנו מדברים? ייאוש זה בא לידי ביטוי בעוד מקרים. אתה רואה תוכנית טלוויזיה ורוצה לדעת מיהו השחקן, איפה עוד הוא שיחק ומתי נולד? בשביל לפתור צורך זה חשבנו על האפליקציה DisFace
  • שם זה הוא שילוב של המילים Discovering ו-Face.
  • מטרתה של האפליקציה היא לאפשר למשתמשיה לסרוק תמונה של אדם מוכר והאפליקציה תיתן למשתמש אפשרויות לזיהויו. בנוסף, היא תיתן למשתמש את קורות חייו של אותו אדם.
  • היעדים שלנו זה להצליח ולהתפרסם בכל העולם ולהביא כבוד למדינת ישראל.