El meu instrument

Gerard Aguilar i Xavier Espinet

Arpa

Nom de l' instrument.-Arpa.

Família instrumental.-Cordòfon

Material que hem fet servir a l'hora de construir-lo.- Fusta, fil de pescar, caixa de cartró, pintura, retoladors, cinta aïllant, pegament, claus de ganxo i claus.

Explicació resumida dels passos que heu seguit a l'hora d'elaborar-lo.-

1.- Tallar dos troços de fusta amb la serra.

2.- Ajuntar els dos troços amb claus.

3.- Tallar la caixa de cartró en forma de la caixa de resonancia.

4.- Empegar els troços de la caixa de cartró amb pegament.

5.- Fer els forats a la caixa per el lloc per on passara la fusta.

6.- Passar la fusta pels forats.

7.- Possar els claus de ganxo a la part de dalt i a la part de baix de la fusta.

8.- Lligar el fil de pescar de la clau de ganxo de baix a la clau de ganxo de dalt i tensar-los bé.

9.- Pintar i decorar la caixa amb els retoladors i la pintura.

Parts de l'instrument.-Peu, pedal, caixa de resonancia, taula d'armonia, curva, clavilla, consola, cordes i columna.


Forma de producció del so.- Corda pinçada.

Xavier Espinet i Gerard Aguilar

2015-16