ASEF

GRUPS DE DIÀLEG

GRUPS DE PARES

El Projecte ASEF (Acompanyament al suport Escolar de les Famílies) vol oferir un suport a les famílies en la seva funció d'acompanyament escolar als seus fills i filles. Proposa un recurs adreçat a les famílies d'alumnes que tenen una actitud favorable envers l'estudi però, presenten baix rendiment general per problemes associats a una manca d'organitzacíó, hàbits de treball i d'estudi...A QUI VA DIRIGIT

Els grups de diàleg són trobades amb grups reduïts de famílies per compartir i analitzar conjuntament dificultats i eines d'acompanyament escolar.

OBJECTIUS GENERALS

Pretén donar suport als pares en la seva responsabilitat com a primers educadors.

Oferir espais ens els quals les famílies puguin compartir les seves dificultats i èxits en l'acompanyament del treball escolar dels seus fills/es.

Millorar l'eficàcia de l'acompanyament a partir de l'experiència compartida.PROPOSTA DE SESSIONS

SESSIÓ 1 (GENER): Presentació del projecte al grup de pares. Reflexió sobre el seu rol de pares i sobre els fills. La dificultats dels pares per acompanyar el treball escolar. La importància de la visió que tenen del seu fill com a estudiant. L'hàbit de treball a casa, l'organització: lloc, agenda, material. Actitud d'acompanyament.


SESSIÓ 2 (FEBRER): Confiança i autoestima. Necessitat d'aconseguir un treball personal autònom. Dificultat de la tasca. Organització del temps. Premis i càstigs. Ajudar a fer els deures.


SESSIÓ 3 (MARÇ): L'estudi. Coordinació família escola (institut)-tutors. Els lladres de l'atenció (facebook, ordinador, whatsapp, jocs...). La comunicació amb el meu fill (de l'escola o institut, dels seus problemes i les coses que els preocupen).


SESSIÓ 4 (ABRIL): Educar en la responsabilitat. El vincle afectiu, base del coixí emocional. Millora del clima de convivència a casa.


SESSIÓ 5 (MAIG): El seguiment (control) sobre els fills i filles. La importància de solucionar els conflictes. Valoració i pla pel proper curs.


La paraula Diàleg ve del llatí dialogus: discurs racional o ciència del discurs - que a la vegada deriva del grec dialogos , composada pel prefixe dia (a través) i l'arrel logos (paraula, tractat, estudi, discurs): "a través de la paraula", a través de l'intercanvi d'experiències, avançarem com a pares.