Professionele Beroepshouding

Sociale vaardigheden

Wat beoordelen we?

Naast theoretische kennis is het bij een praktijkstage belangrijk om ook te kijken naar sociale vaardigheden, die ze toepassen in de praktijksituatie. Zo kun je een beeld vormen hoe de leerling zich beweegt in een bedrijfsmatige omgeving.

Procesevaluatie

Hoe meten we vooruitgang?

Tijdens de stage wordt gekeken of de student vooruitgang laten zien. Hierbij wordt een evalutieformulier gebruikt, waarin de verschillende beoordelingscriteria zijn opgendomen.

Dit formulier wordt ingevuld door Praktijkbegeleider, mentor en student. Dit om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen.

Belangrijk is ook dat hierbij een stuk zelfreflectie van de student terug komt.

Big image

Voor- en Nadelen van deze wijze van toetsing/beoordeling

Voordeel: Leerling krijgt duidelijkheid inzicht in zijn leerpunten. Waar kan hij/zij aan werken.

Leert kritisch naar zichzelf te kijken. (zelfreflectie)


Nadeel: Feitelijke kennis niet getoetst.

Objectiviteit kan in gevaar komen.

Big image