כיבוש מצדה

פעילות 3

נימוקיו של יוסף בן מתתיהו

״ומות נמות בטרם נהיה עבדים לשונאינו, ובני חורין נשאר בעזבנו את ארצות החיים, אנחנו, נשינו ובנינו״ - נמות לפני שנהפוך לעבדים של השונאים שלנו. נישאר בני חורין (חופשיים) כאשר נעזוב את ארץ החיים ונמות, כולנו - אנחנו ומשפחתינו.


״הן מיני אז קבלנו עלינו, לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים, זולתי את אלוקים לבדו, כי רק הוא מושל האדם באמת ובצדק.״ - נמות, ולא נעבוד את הרומאים, ולא אף אדון אחד אחר, מלבד האלוהים - אדונינו היחיד, הרי הוא מושל האדם היחיד באמת ובצדק.

נימוקים נגד התאבדות

אלוקים העניק לנו חיים. אם נקלענו לבעיה הזו, זה אומר שרק לנו יש הכוח לפתור אותה, לעמוד בה, ואף פעם לא לוותר. גם אם זה אומר להיות משועבדים. עברנו קשיים כה רבים, הגענו עד הנה, נלחמנו, נגד צבא גדול מאיתנו, חזק מאיתנו. לא נוותר, לא ניכנע. לא ניתן להם לקחת את חיינו.

Big image