Idade Media

Caída Imperio Romano

476 d.C.

Big image

EUROPA

Feudalismo

◼Rei: Máxima autoridade de cada reino.


◼Nobres: Vivían en feudos, gobernaban e fixaban impostos. Axudaban a o rei na guerra.


◼Igrexa: Propietaria das terras arredor dos mosteiros.


◼Campesiños: Traballaban as terras dos nobres/Igrexa a cambio de protección.

Urbano medieval

◼Centros artesanais: Asociados en gremios.


◼Centros culturais/relixiosos: Primeiras universidades, construíronse igrexas/catedrais seguindo os estilos románicos/góticos.

ESPAÑA

Al Andalus

◼Vida Urbana: Córdoba/Granada/Sevilla grandes centros de comercio.


◼Desenvolvemento agricultura: Innovacións, regadío/cultivo arroz/azafrán/algodón.


◼Desenvolvemento cultural: Vivíron grandes filósofos, Averroes/Maimónides.

Reinos cristiáns

O primer reino que se fundou fou Asturias (reino de León), despois Castela / Navarra / Aragón.


Aragón uniuse a os condados cataláns para formar a Coroa de Aragón.


◼Rei: Máxima autoridade política en militar.


◼Nobres: Axuda a o rei nas loitas, a cambio administras territorios / feudos.


◼Igrexa: Posuía terras nas áreas conquistadas onde fundaron mosteiros.


◼Campesiños: Traballaban as terras dos nobrea/Igrexa .


No ano 1492 os Reis Católicos conquistaron o último reino musulmá.

Por Sergio Lago