רצינו שתדעו, 40

13 ביוני, כ"ו סיון

לקראת הבגרות

יום שני הוא היום שלנו.

מניסיוננו במועדים קודמים, בתוך כמה דקות מתחילת הבחינה הראשונה, צפויים מורים להעלות שאלות בפורום - האם נכון/לא נכון לקבל תשובה זו או אחרת. אי לכך - אתם נקראים ל"גיוס כללי" כדי לענות על השאלות השונות. במידה ואינכם יודעים בוודאות את התשובה - פנו למדריכים האחראים - גלעד מניב (חלק ב'), ד"ר אהובה שלר (חלק א'), מרים עופר (עולים חדשים), מיכל יוספן (מוגבר).


ולא פחות חשוב - מניסיוננו, סביר להניח שיהיו גם מורים שדעתם לא תהיה נוחה משאלה זו או אחרת. במידה ותהיה ביקורת מוצדקת (כגון שאלה על חומר שלא לבגרות) - נגיב בזמן אמת. אך אם המהומה תפרוץ בשל שאלת חשיבה "קשה למתקשים", או טענות על "ניסוח בעייתי" (קוד שמשמעו בפועל - לא שאלתם באופן זהה בדיוק לשנים קודמות) - הרי כאן תפקידכם להיכנס לקבוצה ולהגיב!


מזה מספר שנים אנו מובילים את הוראת המקצוע שלנו לסוג אחר של הוראה. כזו המחייבת חשיבה, הבודקת מהותם של נושאים ומשמעותם הערכית של אירועים, ואינה מסתפקת בציון 3 עובדות הקשורות לתהליך היסטורי זה או אחר.

יש מי שרואים בגישה זו איום על אופן ההוראה המוכר להם. (יותר קל להכתיב ממחברת מצהיבה מאשר לנהל דיון רב פנים ועמדות). יש מי שרואים בגישה זו סכנה לכמות הידע שבידי התלמידים (בהנחה שהתלמידים אכן יודעים את כל מה שהוכתב להם....), ויש מי שסבורים (בטעות!!) שתלמידים מתקשים לא יכולים להתמודד עם שאלות חשיבה ועל כן המהלך כולו פוגע בהם.


אתם כמדריכים, הבעתם את תמיכתם בגישה שלנו בעצם נכונותכם להיות חלק מצוות ההדרכה. אי לכך - אני מצפה לראותכם פעילים לא רק במפגשי פנים מול פנים שלנו, אלא גם ב'כיכר העיר ' שלנו, קובצת הפייסבוק. אל תותירו את הבמה למתלהמים והבוטים בלבד. אמרו את דברכם!

ימים מרוכזים

הרישום לימים המרוכזים מתנהל יפה ומספר הנרשמים גדול מאוד.

חשוב להזכיר למורים שלכם להירשם, שכן - כאמור - כל הקודם זוכה, ואנו עומדים לסיים את הרישום לבית מורשת יהודי בבל.


לא פחות חשוב - מורים שלא יוכלו להגיע בסופו של דבר - מתבקשים לפנות במהלך השבוע אלי, כדי שאוכל לפנות מקום למורים אחרים.

ולסיום - סרטו של צוות 'שבח מופת' המסכם את תהליך הלמידה שעברו, וגם מרגש היסטורית:

פרויקט PBL בהיסטוריה

בהצלחה לכולנו

אורנה