Water in de wereld

(we hebben het nodig) Rani Bauwens groep: 2

Voedselzekerheid daalt

De voedselzekerheid van de wereld kan in het verdrang komen. Dit komt doordat de mensen zoveel water gebruiken om producten te maken en omdat mensen veel geïmporteerde producten kopen. Er is heel veel water nodig om die geïmporteerde producten te maken en te vervoeren. Dit zorgt dit voor droogtes op sommige plaatsen. Hierdoor hebben landbouwers minder water om hun gewassen mee te irrigeren en kan dit leiden tot minder landbouwopbrengsten waardoor er op lange termijn ook minder voedsel zal geproduceerd worden.

Producten waar veel water voor nodig is:

De watervoetafdruk

De watervoetafdruk is een beetje hetzelfde als de ecologische voetafdruk maar alleen toont die aan hoeveel water er nodig is om alle producten te maken die je over heel de wereld kan kopen in de winkel. De watervoetafdruk is dus de hoeveelheid water die verbruikt of vervuild wordt om alle producten te maken die je in de winkel kan kopen. De voetafdruk is bij sommige producten veel hoger dan bij andere, dit wil zeggen dat er dus veel meer water nodig is om deze producten te maken. Katoen en vlees zijn twee voorbeelden hiervan. De watervoetafdruk gaat ook veel hoger zijn bij producten die vaak geïmporteerd of geëxporteerd worden omdat de brandstof die de voertuigen nodig hebben om die producten te vervoeren ook veel water bevatten. Het exporteren van producten verbruikt ongeveer 20% water.

Kleinere watervoetafdruk voor vegetariërs

Vlees is een van de producten waarvoor je het meeste water nodig hebt om het te produceren en vervoeren. De veevoeder heeft ook heel veel water nodig om gemaakt te worden. Daarom is de watervoetafdruk van vegetariërs veel kleiner omdat zij al dat water voor de productie van het vlees niet nodig hebben.