Apple

Meg.Clark- 9Llyr

Dyddiau cyntaf apple

Sefydlwyd Apple ar ebrill y cyntaf 1976, gan Steve Jobbs, Ronald Wayne a Steve Wozniak. Sefydlwyd yn garej rhieni Steve Jobbs, yn California. Cynyrch cyntaf apple oedd yr 'Apple 1', roedd yn circuit Board a oedd yn cynnwys monitor, bysellfwrdd a cas. Gwerthodd i dyn yn california am £666.66. Cafodd logo cyntaf Apple ei cynllunio a gwneud gan Ronald Wayne a Steve Jobbs. Cafodd Steve Jobbs ac Steve Wozniak yr arian I dechrau Apple gan werthu cyfrifiannell Wozniak, ac VW Jobbs.

Apple erbyn 2013

Erbyn 2013 mae Apple wedi newid llawer. Mae wedi ennill llaer fwy o arian, mae Apple nawr weth mwy na $600 biliwn. Hefyd mae Apple wedi cael ei enwi y cwmni technoleg gwybodaeth ail fwyaf poblogaeth yn y byd! Mae Apple heyfd wedi agor llawer o siopau ar ddraws y byd, mwy nag 406! Gyda mwy nag 80,000 o weithwyr yn gweithio ynddyn, yn byd eang. Mae apple hefyd wedi dausiop ar-lein, sydd dim ond ar gael ar dyfeisiadau Apple, mae'r siop yma byd-eang yn gwerthu gemau, rhaglenu teledu, ffilmiau, cerddoriaeth, ac llawer o app's gwahanol, galwer y siopau hyn yn ITunes ac yr App Store. Mae ITunes, wedi cael ei enwi fel y manwerthwr cerddoriaeth mwyaf y byd. Sefydlwyd iTunes yn 2003, ac gafodd llawer o cyhoeddusrwydd, wedyn yn 2008 agorwyd yr App store, ac eto mae hyn wedi cael llawer o cyhoeddusrwydd.