סיכום תוצרים

תוצרים מההשתלמות, משה מרקוס

מצגת הפעלת פעילות מתוקשבת בכתה

משחק בנושא מודל החלקיקים ושינוי בחומרים: