Erfenis aanvaarden

Als u een erfenis krijgt heeft u maar een beperkte tijd om te bedenken wat u er mee gaat doen. Binnen drie maanden moet u een keuze maken. u kunt kiezen de erfenis te aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Waar moet u beginnen?

Het is belangrijk om eerst te weten of de overlijdende een testament heeft. In een testament verdeelt de overlijdende zelf de erfenis. Dat kan zijn aan familie, vrienden of bijvoorbeeld aan een goed doel. Als u niet zeker weet of er een testament is kunt u het schriftelijk informeren bij het centraal testamentenregister. Dan weet u of er een testament is en bij welke notaris.

Bent u erfgenamen?

Als er geen testament is dan verdeelt de wet de erfenis. Als eerst word er gekeken naar de eerste lijn dat zijn de echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen. In de tweede lijn zitten de ouders, broers en zussen en hun kinderen. In de derde lijn zitten de grootouders, ooms, tantes, neven en nichten. En in de vierde lijn zitten de overgrootouders en hun afstammelingen. Als er in de eerste lijn geen erfgenamen zijn word er gekeken naar erfgenamen in lijn twee enzovoort.

Nu u weet dat u erfgenamen bent is de volgende stap de erfenis aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen.

Aanvaarden

Als u zeker weet de erfenis te aanvaarden hoeft u geen verklaring af te leggen bij de rechtbank. Dit noemen we dit ook wel een zuivere aanvaarding. Dit betekent dat u de eigenaar word van de bezittingen en schulden van de overlijdende.

Beneficiair aanvaarden

Als u niet weet of er schulden zijn kunt u beneficiair aanvaarden. Je zou beneficiaire aanvaarding kunnen zien als een middenweg tussen aanvaarding en verwerping. Je aanvaardt de erfenis en tegelijkertijd verwerp je de erfenis als mocht blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Wanneer één erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet de hele erfenis beneficiair worden afgewikkeld.

Verwerpen

U kunt de erfenis ook weigeren dat noemen we verwerpen u bent niet meer verantwoordelijk voor de bezittingen en schulden. Als u de erfenis verwerp kunt ook geen persoonlijke spullen krijgen.

Meer over zuiver aanvaarden

Wanneer de erfgenamen een bezitting uit het huis van de overlijdende meeneemt is de erfenis meteen aanvaard.


Aanvaarden van een nalatenschap gebeurt onvoorwaardelijk, dit betekent dat de erfgenamen later niet meer op zijn aanvaarding terug kan komen en dat de aanvaarding geldt voor de hele nalatenschap.

Wanneer u een erfenis zuiver aanvaardt, kan dat grote gevolgen hebben. U erft niet alleen alle goederen, zoals meubels of sieraden, een huis of geld, maar ook eventuele schulden. Is er bijvoorbeeld een belastingschuld of een tv of laptop op afbetaling gekocht, dan zijn de erfgename hiervoor verantwoordelijk. Als er meer schulden zijn dan bezittingen kunnen schuldeisers het resterende bedrag verhalen op uw privévermogen.

U kunt ook altijd een notaris raadplegen. Doe dit binnen drie maanden. De notaris informeert naar de mogelijkheden en gevolgen van uw keuze.