Kolkraft

Presentation om kolkraft av: Jesper, Pedro och Erik.

Fördelar med Kolkraft:

- Kol är det billigaste bränslet.

- Kol är billigt att importera och exportera.

- Kol kan återanvändas som biprodukt av förbränning.

- Det är bland annat billigare än solkraft och havsbaserat vindkraft.

- Finns i stora delar av världen.

- Inte beroende av vädret.

- Kol är en effektiv energikälla för att värmevärdet är väldigt högt.

- Ett fossilt bränsle.

-Själva kolet i sig är inte farligt och till och med att köpa på Ica.

Nackdelar med Kolkraft:

-Påverkar växthuseffekten negativt genom att släppa ut koldioxid i luften som en biprodukt.

-Kan förorena vattnet på grund av deras utsläpp.

-Sverige påverkas av utsläppen även fast vi inte har kolkraftverk då koldioxiden sprids i luften.

Hur fungerar Kolkraft?

I grunden är kol ett kondenskraftverk som drivs av brunkol eller stenkol.

Kolet hettar upp vatten så det förångas. Ångan från vattnet drivs till en turbin som driver en generator som i sin tur producerar el.

Det används knappt någon kolkraft i Sverige.

Hur bildas kol?

Kol bildas av torv. Torv består av de växtdelar som har undgåtts att förmultna helt.

Brunkol bildas när torv hamnar långt ner i marken, till slut omvandlas det till stenkol.

Brunkol är en smutsigare form av kol.

Det tar lång tid bilda kol och för att bryta loss den används stora grävmaskiner.

Vilka energiformer får man fram av Kolkraft?

Kemisk Energi - Värme Energi - Rörelse Energi - Elektrisk Energi.


Nedan ser du ett kolkraftverk.

Big image