העלייה לרגל בתרבות האיסלאם

אל-חג'

איך מבצעים את המצווה?

לאחר הכניסה למתחם, עולי הרגל מקיפים את הכעבה 7 פעמים ומנסים להגיע לאבן השחורה לנשק אותה.

עולה רגל שלא הצליח לנשק את האבן השחורה מפאת הצפיפות במקום יכול להסתפק בהצבעה לעברה.

במהלך ה-חג', עולה הרגל מקיים טקסים דתיים נוספים.

כללי הכניסה למתחם

על כל מוסלמי בריא בגוף ובנפש חלה חובת העלייה לרגל לכעבה (מבנה קדוש שנמצא במכה) ולאתרים מקודשים בסביבתה, לפחות פעם אחת בחייו.

עולה הרגל חייב לבצע לקראת כניסתו למכה כמה פעולות:

-להיטהר

-להתבשם

-לגזוז ציפורניים

-לגלח את שפמו

-ללבוש בגדים לבנים

-לא לכסות את ראשו

אישה העולה לרגל חייבת גם היא להיטהר ולהתבשם.

לאחר פעולות אלו, עולה הרגל צריך להתפלל ולהצהיר על כוונותיו לקיים את מצוות העלייה לרגל וכן לקרוא קריאות כניעה לאל.

עוד כללים...

נוסף על מצוות יסוד אלו, נאסר על המוסלמים לשתות יין, לאכול בשר חזיר, לאכול בשר שלא נשחט בשחיטה כשרה על פי הדין המוסלמי, לעשות תמונות ופסלים בדמותם של בני אדם, ולשחק משחקי הימורים.