L'Jan Special

wat is creativiteit eigenlijk?

Creativiteit is het talent om nieuwe dingen te verzinnen.

Maar er komt nog veel meer bij kijken. Je kunt jezelf uiten, inspiratie halen, je verzint originele oplossingen voor een probleem, dingen creëren, het doorbreken van gewoontes.

Creativiteit wordt door veel mensen anders bekeken en daarom is het een onderwerp waar je uren op door kunt gaan.

Big image

Waarom wordt het zo belangrijk gevonden tegenwoordig?

Creativiteit kan ons helpen om te gaan met de veranderende wereld en hier adequaat op te reageren. Door de komst van het internet is kennis geen onderscheidend vermogen meer. De uitdaging zit nu in het toepassen van kennis op een creatieve manier.
Big image

De werking van de hersens als het gaat om creativiteit

Als het gaat om creativiteit, om denken, of ideeënproductie wordt vaak verschil gemaakt tussen linkerhersenhelft en rechterhersenhelft denkers. De rechter hemisfeer zou met zijn karakter meer aanleg hebben voor creatief denken dan de minder emotionele en meer theoretische linker hersenhelft. Deze gedachte is een mythe. uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat zo'n strenge taakverdeling niet bestaat. Ook wordt steeds meer duidelijk dat creatief denken een juiste verhouding tussen verbeelding en aandacht is.
Big image

Waarom is creativiteit belangrijk in jouw vakgebied?

De mode industrie draait om vernieuwing en er is vraag naar constant vernieuwende producten. Om een succesvolle ontwerper te worden heb je dus vernieuwende ideeën, ontwerpen en creaties nodig. Je denkt "out of the box"; problemen wordt aangepakt op een creatieve manier. Bijvoorbeeld de ontwerper heeft een modeshow maar diezelfde dag past de gemaakte jurk niet op het model. De ontwerper heeft dan als oplossing de naden innemen met de meegenomen naaimachine.

Big image

Wordt op het werk creativiteit gebruikt?

Hoe krijgen bedrijven het voor elkaar om goed te presteren? Juist, ze hebben creativiteit nodig en vernieuwingen. En hoe worden bedrijven nu bekent? Door nieuwe dingen te bedenken!

Daarom is creativiteit in een bedrijf van groot belang.

In een bedrijf heb je sprake van een theoretisch en een praktijk gedeelte, waarbij in het praktische gedeelte vooral creativiteit voorkomt. Daar word namelijk meestal het product bedacht en gemaakt. Creativiteit in een bedrijf word vaak helder gemaakt door een goed ontwerpproces te organiseren zodat er ook duidelijkheid is voor de werknemers. Hierbij is het beter om variatie aan te houden. Er zijn 9 factoren die een grote rol spelen voor een goede variatie, namelijk: uitdaging, vrijheid, idee support, vertrouwen en openheid, speelsheid en humor, debatteren, conflicten, risico's nemen en tijd voor het product. Vaak gebruikt het bedrijf ook creativiteit om goed te presenteren en op te vallen met de presentaties zodat ze boven de andere bedrijven uitsteken.

Dus de conclusie is:

Een bedrijf zonder creativiteit is geen bedrijf!

Big image

Leeftijd en Creativiteit

Creativiteit neemt af wanneer je ouder wordt. Dit komt doordat we steeds meer te maken krijgen met ons zelfbewustzijn, met schaamte en met onze onzekerheid.

Wanneer een kind geboren wordt, heeft het het vermogen om te vragen, te dromen en is alles nog nieuw. Ook is het kind zich nog niet bewust van regels of andere remmingen.

Hoe ouder het wordt, hoe meer het bewust wordt van zichzelf. Hoe ze overkomen op anderen en of anderen het wel mooi vinden. Om creativiteit bij kinderen te stimuleren is het belangrijk om ze niet te veel te sturen in bijvoorbeeld het kleurgebruik (het hoeft helemaal niet realistisch), maar ook niet te veel aandringen op het binnen de lijntjes kleuren.

Bij volwassenen heeft de leeftijd echter niet zo veel te maken met creativiteit. Dan gaat het meer om de vaardigheden die de persoon heeft, hoe beter je je vak kent, hoe makkelijker je je grenzen verlegd.

Wel is het zo, dat wanneer je als kind veel gestimuleerd bent in je eigen creativiteit, je zelfverzekerder bent over je eigen kunnen. Hierdoor is het als volwassene dan weer gemakkelijker om je fantasie te laten werken.

Big image
How To Boost Your Creativity