De Baan

Basisschool voor iedereen !

Het logo van De Baan !

Het logo van De Baan werd medemogelijk

gemaakt door Meester Erik van de baan

Openings Uren .

OPENINGSUREN:


Begin schooltijd: 8u40
Middagpauze: 12u15 tot 13u15
Einde schooltijd: 15u05

Ochtendverloop:

De schoolpoort opent om 7u30. De leerlingen van de lagere school worden opgevangen door juf Veerle. Zij begeven zich over de speelplaats naar de refter.

De kleuters worden door de ouders zelf door de gang naar de kleuterblok gebracht en daar overgedragen aan juf Patricia.

Tot 8u15 zijn er alleen kinderen toegelaten in de betalende opvang. Vanaf 8u15 wordt de poort geopend voor alle leerlingen, wordt het gratis en valt het kind onder de hoede van de school.

Alle leerlingen die vanaf 8u15 op school aankomen, begeven zich naar de juiste speelplaats. Het is uitgesloten dat er kinderen in de gangen lopen, spelen, wachten. Om het overzicht te bewaren vragen wij dan ook om deze regeling te respecteren