שאול המלך

מתן יונתנוב

טיפש

שאול לא חשב פעמיים לפני שלא השלים את המשימה

פזיז

שאול בכך שלא השלים את המשימה לא חשב על ההשלכות שיהיו לו

אמיץ

שאול נאם בפני כל העם שהוא מנהיג טוב