חגי תשרי

עידו לוי ו'3

ראש השנה

ראש השנה הוא חג יהודי שחל בא' וב' בחודש תשרי, שהוא החודש הראשון בשנה העברית. ראש השנה נחשב במסורת היהודית ליום המלכת האלוהים על האנושות, וכן נחשב ליום הדין, בו נידון האדם על השנה שעברה, ונקבע מה יארע לו בשנה הבאה. כמו כן, יום זה נחשב ליום הראשון בשנה לצורך מניין השנים בלוח העברי ולצורך מניין שנות שמיטה ויובל. המצווה העיקרית של החג היא תקיעת שופר.

יום כיפור

יום הכיפור חל בעשרה בתשרי ובים כיפור עומדות התשובה והסליחה.מצוות הצום, התפילה וההימנעות ממלאכה, זוכות לאחוזי שמירה מהגבוהים ביותר בקרב היהודים, מבין מצוות היהדות. על אף שיום הכיפורים הוא יום צום ותענית, אין אלו מפני אבלות או צרה.

סוכות

סֻכּוֹת הוא חג מקראי הנחוג במשך שבעה ימים, ובו מצווה כל יהודי לשבת בסוכה. יום החג הראשון הוא יום טוב, ואחריו שישה ימי חול המועד. סוכות הוא החג השלישי מבין שלוש הרגלים המופיעים בתנ"ך, וכאשר בית המקדש היה קיים, היו בני העם עולים לירושלים בחג הסוכות. האיסוף מתבצע בסוכות שכן אם תושאר עוד בשדות היא עלולה להתקלקל עקב הגשמים.

שמחת תורה

סֻכּוֹת הוא חג מקראי הנחוג במשך שבעה ימים, ובו מצווה כל יהודי לשבת בסוכה. יום החג הראשון הוא יום טוב, ואחריו שישה ימי חול המועד. סוכות הוא החג השלישי מבין שלוש הרגלים המופיעים בתנ"ך, וכאשר בית המקדש היה קיים, היו בני העם עולים לירושלים בחג הסוכות. האיסוף מתבצע בסוכות שכן אם תושאר עוד בשדות היא עלולה להתקלקל עקב הגשמים.