התנדבות בקרב בני נוער

מגישות: נועה ירון, שירה יעקובי, נוי כהן.