עבודת חקר: הפגיעה בצבי הים

מגישות:רוני בוסקילה, אמי דרעי וירדן כהן. מורה:אורלי אטיאס

מבוא


מדוע נבחר הנושא: עניין הבנייה והפיתוח במרחב פוגע בעתודות הקרקע ובשטחים כיום. עניין הפגיעה במגוון הביולוגי בחוף בצת ופלמחים עקב פיתוח ופעילות האדם מעניין אותנו מאוד והיינו רוצות לדעת איך הפיתוח משפיע על המגוון הביולוגי בחוף והאם גם לנו בתור מבקרות בחופים יש השפעה על צבי הים בהם.


הקשר לגיאוגרפיה: הנושא קשור לשמירה על השטחים הפתוחים והחשיבות של השטחים הפתוחים שבהם יש את המגוון הביולוגי ולמנוע הכחדתו.

שאלת החקר ונושא המחקר

שאלת חקר: כיצד הפיתוח ופעילות האדם בחוף בצת ופלמחים השפיעה על אוכלוסיית הצבים בחוף?


השערות מחקר:

1) אנו משערות שבעקבות הפיתוח בחוף בצת ופלמחים בשנים האחרונות, למשל בניית קיוסק, חנייה וכדומה, נפגעו בעלי החיים בחוף, למשל צבי הים.

2) בעקבות ספורט אתגרי בחוף כמו טרקטורונים, נפגעה אוכלוסיית צבי הים. רמיסת קנים והרס בתי הגידול של צבי הים.
3)אנו משערות שהבניה באזור החופים ופעילות האדם בהם יוצרים זיהומים המשפיעים על צבי הים בחוף ובתוך הים ופוגעים בהם.

מתודולוגיה

ראיונות עם עובדי רשות הטבע והגנים בפלמחים, שיטת המחקר היא אכותנית.
יתרונות בשיטה זו: אנחנו מקבלות מידע מדעי ממקורות מידע מוסמכים בעלי ידע נרחב בנושא הנחקר, צבי הים בחוף פלמחים ובחוף בצת .
חסרון בשיטה זו: חוסר במקורות מידע רבים.


סקירה ספרותית

1.הפגיעה באוכלוסיית צבי הים עקב פיתוח ופעילות האדם ברמה העולמית

בכל מדינה או אי שבו יש חוף ים, יש רצון לפתח את האזור על מנת להפוך אותו לאטרקטיבי יותר וכתוצאה מכך להכניס יותר כסף למדינה וליצור כלכלה שלמה. הפיתוח ברצועות בחוף אינו מתחשב במגוון הביולוגי כגון צבי הים, בעקבות הבניה נוצרים זיהומים הפוגעים בצבי הים ונדרסים קנים של צבי ים עקב הפעילות על החוף, נוסף על כך המבקרים בחוף משליחים פסולת הפוגעת בצבי הים.

2.הפגיעה באולוסית צבי הים עקב פיתוח ופעילות האדם בישראל

צב הים החום וצב הים הירוק היו נפוצים מאוד בעבר בארץ ישראל אך במהלך השנים השתנו חופשי ישראל וכיום בשטח המועט של החוים שנשאר נעשה שימוש לצורכי האדם כמו נדלן בניית מרינות מלונות על החוים ועוד אשר גרמו להשמדה מוחלטת של צבי הים באזורנו.

עוד אמצעי שהורג את הצביי ים אלו הם הטרקטורונים שנוסעים בתוך בתיי הגידול בישראל וגורמים להשמדתם. הטרקטרונים נוסעים על החול ובעת נסיעתם ישנה סבירות גבוהה לדריסה של קינים ומעיכה של ביצים וצהובונים הבוקעים .

3.הפגיעה בצבי הים עקב פיתוח ופעילות האדם בחוף בצת ופלמחים

חוף בצת :

במהלך בקיץ מהווה חוף בצת את אחד מאתריי ההטלה של נקבות צבי הים.נקבת צבי הים תחפש את המקום המושלם להטלת הביצים שלה ואם היא לא תמצא אותו היא בלד ברירה תתטיל את ביציה בים. גם לאחר שמצליחים צבי הים להתגבר על המכשולים ישנם עוד מעשולים בעקבות האדם כמו זיהום הים, צביי הים ניזונים ממדוזות ולא כל סוגיי צבי הים מבדילים בין מדוזות לשקניות נליון בנוסף הרבה אנשים אוכלים את ביצי צבי הים ישנם עוד הרבה ממכשולים בחוף זה לצבי הים בעקבות הפגיעה של בני האדם

חוף פלמחים:

החוף כולל את רכס כורכר המערבי שהוא בית גידול בעל ייחוד עולמי שמאפשר התפתחות מינים מיוחדים ונדירים של חיי וצומח. בית הגידול משמש גם כחלק מבית הגידול של צבי הים אשר נמצאים בסכנת הכחדה . בחוף קיים זיהום גדול אשר נוצר מהלכת פסולת של אנשים המברים בחוף כמו שקיות ,עטיפות ,אוכל וכ"ו...

הפסולת אשר נשארת על החוף נסחפת אל תוך הים וצביי הים פוגשים בפסולת בתוך הים אוכלים אותה נחנקים ממנה וכתוצאה מכך נחנקים ומתים.

הממצאים

במחקר שערכנו הוכחנו שהשערות המחקר שלנו אכן נכונות. במחקרנו הוחכנו כי פעילות האדם בחופים והפיתוח בחוף בצת ופלמחים פגעו באוכלוסיית צביי הים ,כגון: פיתוח נדל"ן ,ספורט אתגרי , ולכלוך החופים על ידי המבקרים.

מסקנות המחקר

בעבודתנו ערכנו שלשוה ראינות עם מדריכת סיורים בחוף פלמחים ,ווטרינר העובד עם חוף פלמחים,ופקח העובד בחוף פלמחים.

לפי שלושת הראיונות הללו ניתן לראות אישוש להשארת המחקר שלנו , כי פעילות האדם באזור החופים בישראל אכן פוגעת בצבי הים .

מענה לשאלת החקר

שאלת החקר שלנו הייתה- כיצד הפיתוח ופעילות האדם בחוף בצת ופלמחים השפיעה על אוכלוסיית הצבים בחוף?

המענה לשאלת החקר שלנו- במהלך המחקר שערכנו ראיינו שלושה מעובדי רשות הטבע והגנים, כגון: הוטרינר, הפקח ומדריכת הסיור.

שלושתם ענו על כשש שאלות שונות המתיחסות לפגיעה בצבי הים בחוף בצת ובחוף פלמחים בעקבות פעילות האדם כגון בנייה ופיתוח, זיהום וספורט אתגרי.
שלושתם ענו כי אכן ישנה פגיעה בצבי הים בחופים בעקבות פעילות האדם בחופים, כגון בניית חניונים, קיוסקים, סככות, השלכת פסולת של מבקרים בחוף וספורט אתגרי כגון טרקטורונים הנוסעים על החוף ופוגעים בבתי הגידול של צבי הים.

סיכום

נושא עבודת החקר שלנו בגאוגרפיה הוא פגיעה במגוון הביולוגי ובאוכלוסיית צבי הים בחופי בצת ופמחים בעקבות הפיתוח ופעילות האדם.

במהלך המחקר שערכנו הסקנו כי אכן ישנה פגיעה בצבי הים בחופי בצת ופלמחים בעקבות בנייה (סככות, קיוסקים, חניות) , ספורט אתגרי (רכבים שונים הנוסעים על החוף) ופעילות האדם (זיהום החופים על ידי המבקרים).

http://www.mako.co.il/news-channel2/Friday-Newscast/Article-653904df7cc3141004.htm

ביבילוגרפיה

Big image