Pärnu Kutsehariduskeskus

Kutse heast koolist

Kooli tutvustus

Pärnumaa Kutsehariduskeskus loodi Vabariigi Valitsuse 11. veebruari 2003 korraldusega nr 139-k, mille kohaselt korraldati ümber Pärnu Kutseõppekeskuse, Sindi Kergetööstuskooli ja Tihemetsa Põllumajandustehnikumi tegevus.

Seisuga 01. september 2010 toimub õppetegevus järgmistes õppekohtades: Pärnu linna territooriumil aadressidel Pargi tn 1, Niidupargi tn 8//12, Niidupargi tn 10, Saarde valla territooriumil asukohaga Tihemetsa.

Õppetundide ajad alates 10. detsembrist 2012/2013 õppeaastal Pärnus asuvates õppehoonetes:

1 tund 8.30 – 9.15

2 tund 9.15 – 10.00

vahetund 20 minutit, söömine II, III, IV kursus - põhikoolijärgsed rühmad

3 tund 10.20 – 11.05

vahetund 20 minutit, söömine I kursus - põhikoolijärgsed rühmad

4 tund 11.25 – 12.10

vahetund 15 minutit, söömine keskkoolijärgsed rühmad

5 tund 12.25 – 13.10

6 tund 13.10 – 13.55

vahetund 10 minutit

7 tund 14.05 – 14.50

8 tund 14.50 – 15.35

Kutse kooli

  • Erinevad erialad
  • Hea õppekeskkonad
  • Head praktika tingimused

Minu praktika

  • Igast asju õppisime
  • ja tegime
  • Koristasime kööki
  • jne..