האיגרת השבועית של המזכירות הפדגוגית

מרץ 2015 (12)

דבר יו"ר המזכירות הפדגוגית


שלום וברכה,

לפני שבוע פורסמה בעיתון הבריטי The Independent כתבה שבישרה על רפורמה חינוכית נוספת מבית המדרש של פינלד ושנשאה את הכותרת.

Finland schools: Subjects scrapped and replaced with 'topics' as country reforms its education system

הכתבה הזו הופצה דרך סוכנויות הידיעות וצוטטה בשלל כלי תקשרת בארץ. לדוגמא בעיתון המקומי "המדגש", שידוע בציבור כ The Marker :

"מערכת החינוך של פינלנד ידועה כאחת הטובות בעולם. במבחני פיז"ה של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) היא מדורגת בין המקומות הראשונים במתמטיקה, קריאה ומדעים, וזוכה במדינות אחרות להתייחסות כדוגמה שיש ללמוד מההצלחה שלה.

כעת, מחליטה פינלנד לשנות את הנוסחה המצליחה שלה ולוותר על הלימוד לפי מקצועות לטובת "לימוד לפי תופעות". במקום ללמד לפי תחומים כמו אנגלית ומתמטיקה, ילמדו התלמידים בפינלנד נושאים כלליים, כמו למשל האיחוד האירופי. במסגרת נושא זה ילמדו התלמידים על הכלכלה וההיסטוריה של האיחוד, השפות והגיאוגרפיה שלו.

לא רק נושאי הלימוד ישתנו, אלא גם השיטה עצמה. הלמידה תיהפך לשיתופית יותר, והתלמידים יפתרו בעיות ביחד בקבוצות קטנות במקום לשבת בשולחנות מול המורה. על אף הסתייגויות מצד הפינים, ובעיקר מצד מורים שהקדישו את חייהם ללימוד נושא מסוים, בבתי ספר שבהם נבדקה השיטה החדשה בשנתיים האחרונות נרשם שיפור בביצועי התלמידים".

השיח הציבורי מיהר להסיק כי הפינים זונחים את מקצועות הלימוד לחלוטין ועוברים ללמידה מוכוונת נושאים או תופעות. עיון יותר מדוקדק חושף כי השינוי המדובר מיועד רק לכיתות הגבוהות של התיכון, וגם בהם ייושם במסגרת שני אירועי למידה מרוכזים בני מספר שבועות שייערכו פעמיים בשנה.

למרות זאת, נדמה לי שידיעה זו מהווה הזדמנות לחשיבה על ארגון הלמידה המסורתי על פי חלוקה לתחומי דעת ועל אפשרות איתגורו בשלל דגמי הוראה בין תחומיים.

ראשית, כדאי להבחין בין שלושה דגמים של הוראה בינתחומית: הוראה רב תחומית היא זו בה תחומי הדעת נלמדים בנפרד אך יש בינהם תיאום או זיקה. (לדוגמא - כל תחומי הדעת מלמדים על נושא מרכז מסוים, כל אחד מזוויתו הוא)

הוראה בינתחומית, עדיין מבוססת על תחומי הדעת כאשר יש חיבור בין שניים מהם לפחות בהתמודדות משותפת עם סוגייה או שאלה נבחרת. במקרה זה מוסרות המחיצות בין תחומי הדעת וההוראה מתבצעת במשותף. (לדוגמא חבירה של מורה לפסיכולוגיה ומורה לספרות למהלך לימודי שמבקש לעסוק בשאלת האדם הבוחר)

הוראה על תחומית היא זו המוותרת על מיקוד בתחום דעת כלשהוא ומזמינה את התלמידים לעסוק בסוגיה או שאלה קונקרטית בשלל בלתי מוגבל של זוויות התבוננות. (לדוגמא מהלך לימודי המציב את סוגיית הקמת כביש 6 ומזמין את התלמידים להתבונן עליה מזוויות כלכליות, דמוגרפיות, היסטוריות, ביולוגיות, סביבתיות ועוד כיד הדימיון).

שנית, כדאי לזכור כי למרות שמעטרים את ההוראה הבינתחומית כחדשנית, היא מצויה כבר זמן רב בקרבנו. החינוך הקיבוצי לדוגמא ביסס, החל משנות השלושים של המאה העשרים את ההוראה על "שיטת הנושאים" (בקבוץ המאוחד), או "שיטת התהליכים" (בקבוץ הארצי). בחינוך וולדורף (אנתרופסופי) נהוגה החל מתחילת המאה העשרים למידה לפי תקופות (מהלכי למידה נושאיים בני מספר שבועות כל אחד),. למעשה ניתן לומר שהחלוקה למקצועות היא זו החדשה בהיסטוריה האנושית. את תחילתה אפשר לסמן בחלוקה לשבע האומנויות החופשיות של האוניברסיטאות בימי הביניים: הטריוויום (שלוש מקצועות הבסיס)- דקדוק, רטוריקה ולוגיקה. הקואדריוויום (ארבעת המקצועות המתקדמים) - אריתמטיקה, גאומטריה, מוזיקה ואסטרונומיה.

שלישית, הדיון על הבינתחומיות הוא למעשה דיון על מטרות החינוך וההוראה ועל סדרי העדיפויות בתוכן. מה בא לפני מה – ידע דיסציפלינארי, מיומנויות לימודיות ותפקודיות, או ערכים חברתיים וזהותיים ? באיזו מידה הלמידה הבית ספרית נועדה להקנות תשתיות השכלה ותרבות ובאיזו מידה להכין ולהכשיר לתפקוד פונקציונלי בחברה ובשוק העבודה ? האם הלמידה התחומית היא בסיס שממנו ניתן לעלות ללמידה בינתחומית או אולי להיפך ? האם תחומי הדעת הן מטרות לכשעצמן או אולי אמצעי לתעבורת מטרות התפתחותיות וחינוכיות כלליות?

בירור של שאלות אלה יאפשר למקם את עמדתנו אודות מקומה של הבינתחומיות על גירסותיה השונות. בירור זה יאפשר לאפיין את היתרונות כמו גם את החסרונות הגלומים בה ועל פיהן להכריע האם חפצים ביקרה והתממשותה, באילו משלבי הלימוד, באיזה היקפים, באיזו תדירות ובעיקר – באיזה אופן.

כאמור, היישום הפיני הוא מוגבל בקהל היעד, בזמן ובהיקף. אך גם ברפורמה המקומית שלנו, סומן האישכול כיעד שלפחות בשלב זה בא לידי ביטוי רק באופן הרישום בתעודת הבגרות. חושב שעלינו להציף ולהעמיק בשאלות הפדגוגיות העקרוניות המונחות בבסיס אותה כמיהה לבינתחומיות.

שבת שלום,

ניר

אגף א לפיתוח פדגוגי

אירועי השבוע הקרוב

סיור לימודי למדריכים מובילי פדגוגיה דיגיטלית במזכירות הפדגוגית

ביום ראשון ט' בניסן תשע"ה 29 במרץ 2015, תצא קבוצת מדריכים מובילי פדגוגיה דיגיטלית לסיור לימודי בחברת Mindcet בירוחם. הסיור מהווה נקודת שיא בהשתלמות מקוונות שהתקיימה השנה למובילי אגפים ולמדריכי פדגוגיה דיגיטלית במזכירות הפדגוגית. ביום זה תתקיים סדנת למידה ליזמות טכנולוגית- חינוכית והתנסות במוצרים שפיתחו יזמים ומורים לצרכי הוראה למידה.

מפגש סיום השתלמותPBL (למידה מבוססת פרויקטים) למדריכי מפמ"ר

ביום שני י' בניסן תשע"ה, 30 במרץ 2015, יתקיים מפגש מסכם למדריכים מפתחי תוכן בהשתלמות PBL הכולל תכנון והנחיית פרויקט אישי לצד הנחיית השתלמות למורים בתחומי הדעת. במקביל להשתלמות שעברו המדריכים, נפתחו 14 השתלמויות למורים בתחומי דעת שונים: גיאוגרפיה חט"ע, חינוך חרדי, כימיה, מחשבת ישראל ממ"ד, מתמטיקה, עברית לדוברי ערבית, ערבית לדוברי ערבית, תיאטרון, תקשורת וקולנוע, אזרחות, ביולוגיה והיסטוריה. במפגש יציגו צוותי המורים פרויקטים שהכינו במסגרת ההשתלמות למידה מבוססת פרויקטים.

אירועי השבע שעבר

המזכירות הפדגוגית מציגה במפגש מרכזים מחוזיים ומפקחים בלמידה משמעותית

ביום רביעי התקיים מפגש בהובלת המזכירות הפדגוגית שבחלקו הראשון הצגנו את מגוון הנושאים, הפעילויות והתהליכים שפותחו במסגרת הלמידה המשמעותית במזכירות הפדגוגית. בחלק השני התקיים שיח בהנחיית מנהלי אגפים ומפמ"רים בנושא: קידום הלמידה המשמעותית במחוזות ושיתופי פעולה אפשריים. כמו כן התקיימו סדנאות בהן הוצגו תכניות של אגף א לפיתוח פדגוגי: תכנית תמ"ר ("פיילוט חקר"), תכנית הממירה היבחנות בבחינת בגרות חיצונית בחקר במקצועות החובה ותכניות ייחודיות. בנוסף הוצגו דוגמאות לחלופות מרכזיות בהערכה שפותחו בתחומי הדעת: מטלת ביצוע באזרחות,PBL במתימטיקה והפורטפוליו במוט"ב.

הפדגוגיה הדיגיטלית במגזר הערבי

התכנית "לומדים לבגרות בפייס-בוק"

בתיאום ובשיתוף פעולה בין אגף א חינוך במגזר הערבי, מפמ"רים בתחומי דעת ערבית, עברית ומתמטיקה, אגף א לפיתוח פדגוגי, ואגף טכנולוגיות מידע במנהל מדע וטכנולוגיה; נפתחו במהלך חודש מרס, ולקראת בחינות הבגרות של קיץ 2015, שלוש קבוצות של קהילות למידה בפייס-בוק (Facebook). הקהילות כוללות תלמידים ומורים במגזר הערבי ועוסקות בתחומי הדעת הבאים: מתמטיקה, חינוך לשוני בעברית לדוברי ערבית, חינוך לשוני בערבית לדוברי ערבית.

Big image

התכנית מתמקדת בלמידה בפייס-בוק לקראת בגרויות, תוך קיום תקשורת מקוונת בקרב תלמידים עמיתים, מורים, מדריכים ומומחים מקצועיים. בקבוצות אלה התלמידים יהיו פעילים בליווי מומחים בתחום הדעת. התלמידים שואלים זה את זה שאלות ומעלים קשיים, מציעים ומציגים פתרונות, דנים ומשווים בין פתרונות, מתייחסים לידיעות שהעלו עמיתים, מעודדים זה את זה ונעזרים במלווה המקצועי בעת קושי או התלבטות.

קישור לקהילה:


ערבית

نحو البجروت، مجموعة حوار في اللّغة العربيّة


עברית לערבים

הכנה לבגרות בעברית לדוברי ערבית.


מתמטיקה

نحو البجروت، مجموعة حوار في الرياضيّات

חינוך גופני

אירועי השבוע הקרוב

1. גמר אליפות ארצי לבתי הספר העל-יסודיים בניווט תחרותי

ביום שלישי, ד' בניסן ה'תשע"ה, 24 במרץ 2015, ביער תל-חדיד, מ.א. חבל מודיעין, בין השעות 14.30-10.30, ייערכו תחרויות הגמר הארצי לבתי הספר העל-יסודיים (כיתות ז'-י"ב) בניווט תחרותי, הן לתלמידות והן לתלמידים.

2. משחקי גמר אליפות ארצי לבתי הספר התיכוניים בכדוריד

ביום רביעי, ה' בניסן ה'תשע"ה, 25 במרץ 2015, בהיכל הספורט קציר, רחובות, ייערכו משחקי הגמר של אליפות בתי הספר התיכוניים בכדור-יד, הן לתלמידות והן לתלמידים. המשחקים ישודרו בשידור ישיר בטלוויזיה החינוכית בערוץ 1.

חבר/ה שמעוניין/ת להגיע לאחד מהמשחקים או לשניהם מתבקש/ת לפנות לאברהם זוכמן.

כולם מוזמנים!

אירועי השבוע שהיה

1. האליפות הארצית של בתי הספר התיכוניים באתלטיקה קלה

ביום שני, נערכה בחיפה, האליפות הארצית באתלטיקה קלה לכיתות י' – י"ב , לתלמידים ולתלמידות.

בתי הספר שזכו באליפות:

תלמידות - מקום ראשון – תיכון מור מטוורסט, רעננה

מקום שני – עירוני ו', מקיף ביאליק – רוגוזין, תל-אביב

מקום שלישי – הגימנסיה הראלית, ראשון-לציון

תלמידים - מקום ראשון – תיכון קריית שרת, חולון

מקום שני – עירוני ו', מקיף ביאליק – רוגוזין, תל-אביב

מקום שלישי – אורט יד סינגלובסקי, תל-אביב

2. האליפות הארצית של בתי הספר בקט-רגל

ביום רביעי, נערכו ברמת גן משחקי הגמר של בתי הספר התיכוניים בקט-רגל לתלמידים ולתלמידות. בכל אחד מהמשחקים שהתנהלו בצורה מופתית צפו כ- 600 תלמידות ותלמידים שדאגו לעודד את הקבוצות.

בסופו של יום זכו באליפות:

תלמידות - תיכון ג'מאל טרביה מסחנין

תלמידים - אורט רוגוזין, מגדל העמק

ברכות לכולם!

אגף מורשת

תחום דעת תורה שבעל-פה ממלכתי

יום העיון השנתי למורי תורה שבעל-פה (ממלכתי), בנושא: בין ה- 30 ל- 70: הוראה, למידה והערכה בעידן של תמורות

יום העיון יתקיים ביום שני י' בניסן 30 במרץ 2015, בבניין מט"ח ברמת-אביב.

מעבר להרצאות מעשירות בתחום-הדעת, יעודכנו המורים בדבר ה"התחדשות היהודית" במערכת החינוך הממלכתית, יוצגו דוגמאות הלכה למעשה מן השטח ונזמן שיח עמיתים. כמו כן, נקיים דיון פתוח בהיבטים שונים הנוגעים לחלופות בהערכה.

Big image

יחידת לימוד מתוקשבת בשיעורי תורה שבעל פה ממלכתי

יחידת הלימוד המתוקשבת "אני וסביבתי" נלמדת במסגרת שיעורי תורה שבעל-פה (ממלכתי) והיא בוחנת נושאים בקיימות ואיכות הסביבה במקורות ההלכה, האגדה והמשפט העברי, תוך העלאת סוגיות רלוונטיות, למידה עצמית וחקרנית, העלאת דילמות אקטואליות והשוואה "בין אז לעכשיו". כל זאת באמצעות כלים דיגיטליים בסביבה מתוקשבת.

היחידה - המהוה חלק מתכנית הלימודים לבגרות בתורה שבעל-פה בבתיה"ס הממלכתיים - תוצג בכנס השנתי "תרתי קיימא" בבית-ברל, במושב מיוחד העוסק בשזירת הקיימות בבגרות.

להלן כתבה שפורסמה השבוע בעיתון בית-הספר של התיכון המקיף א' בבאר-שבע.

Big image

תחום דעת מחשבת ישראל חמ"ד

מסע מנהיגות

כמידי שנה, עורכים תלמידי י"ב בתיכון ויצ"ו נהלל מסע יהודי-ישראלי בן 3 ימים, אותו הם מארגנים בעצמם מהתחלה ועד הסוף.


הנה קישור ללו"ז המסע.

Big image

פתיחת "פארק השמיטה " בגן הבוטני בירושלים:

בימים אלו נפתח בגן הבוטני בירושלים מרכז המבקרים "שנת האדמה" העוסק בהנחלת ערכי השמיטה והלכותיה לציבור הרחב, דתיים וחילוניים, באופן חוויתי. המרכז, שהוקם ע"י מרכז ההוראה של הרב רימון באלון שבות, בעידוד ושיתוף מפמ"ר מחשבת ישראל ויו"ר ועדת השמיטה בחמ"ד ד"ר יוחאי רודיק, כולל סרט פתיחה וניווט סלולרי אינטראקטיבי ויש בו משימות קבוצתיות, שאלות לדיון והפעלות רבות. בתמונה המצורפת ניתן לראות את ד"ר רודיק עם הרב טרגין ליד "עץ המעשים הטובים". בתחנה זו המבקרים מתחייבים למעשה טוב בשנה זו ומכניסים את הפתק לכדור זכוכית המשתלשל מהעץ.

Big image

תחום דעת דת ומורשת נוצרית

השתלמות ייחודית בהשתתפות ארכיבישופים

לראשונה נערכה השתלמות בנושא דת נוצרית בפסג"ה שפרעם למורים של דת נוצרית (53) מאזור הצפון וחיפה בהנחיית הממונה על דת נוצרית מר ג'ריס מנצור וארכיבישופים מכל הכנסיות בארץ.

תחום דעת תרבות יהודית-ישראלית

יום העיון "פנים וחוץ בתרבות יהודית-ישראלית"

יום העיון הרביעי לצוות המורחב של התחדשות יהודית יתקיים ביום שני י' בניסן, 30 במרץ 2015 בנאות קדומים ויעסוק בנושא: "פנים וחוץ בתרבות יהודית-ישראלית".

להלן בקישורית ההזמנה.

היחידה לקשרי ישראל תפוצות

יום קיבוץ גלויות

שיתוף פעולה בין היחידה לקשרי ישראל תפוצות באגף מורשת לבין הנהלת החמ"ד הוליד יום קיבוץ גלויות שהתקיים בכ"ח באדר תשע"ה, 19 במרץ 2015. ביום זה עסקו תלמידי החמ"ד בהיכרות עם העם היהודי, הקשרים השונים בין יהדות התפוצות ומדינת ישראל בעת שלום ובעת משבר. 'יום קיבוץ גלויות' בחמ"ד

המרכז לאתיקה במשכנות שאננים

נציגי אגף מורשת ביקרו השבוע במרכז לאתיקה במשכנות שאננים על מנת לבחון אפשרויות לשיתוף פעולה לפעילות בקהילות מעורבות כמו החינוך המשלב, דיאלוג בין-דתי, דתיים-חילונים.

Big image

אגף חברה ורוח

תחום דעת גאוגרפיה ו"מולדת, חברה ואזרחות"

כנס לחינוך סביבתי "תרתי קיימא"

ביום א', ט' בניסן תשע"ה 29 במרץ 2015, מתקיים במכללת בית ברל כנס לחינוך סביבתי "תרתי קיימא". הכנס יעסוק בקיימות, פדגוגיה וחינוך משמעותי. בכנס תציג חניתה ברעם מדריכה לגאוגרפיה את למידת החקר בגיאוגרפיה וסביבה.

סיור בנושא למידה חוץ כיתתית

ביום ב', י' בניסן תשע"ה 30 במרץ 2015, יצאו מורי מחוז תל אביב ומחוז מרכז המשתלמים במועדוני המורים לגאוגרפיה לסיור בעמק המעיינות וייחוו למידה חוץ כיתתית .

כנס בנושא מדעי כדור הארץ

ביום ג', י"א בניסן תשע"ה 31 במרץ 2015, יתקיים כנס משותף עם החברה הגאולוגית הישראלית, מכון דוידסון לחינוך מדעי והפיקוח על הוראת הגאוגרפיה בנושא: "מדעי כדור הארץ" זהו כנס ראשון מסוגו למורי הגאוגרפיה.

השתלמות בנושא המרכזי: "חידושים בחקר הים התיכון".

סיור למועדון מורי מג'ר

ביום שישי, י"ד בניסן תשע"ה, 3 באפריל 2015, יצאו מורי הגאוגרפיה במגזר הערבי, הדרוזי, הצ'רקסי והבדואי המשתלמים ב"מועדון מורים מג'ר" לסיור בצפון בעקבות מפעלי המים. הסיור מהווה תהליך סדנאי בלמידה חוץ כיתתית על בסיס תכניות הלימודים בגאוגרפיה.

תחום דעת ספרות

יום עיון למורי הספרות בבתי הספר העל יסודיים בנושא "ספרות הנפש, הנפש כספרות"

הנכם מוזמנים ליום העיון למורי הספרות בעל יסודי שיתקיים ביום ראשון, ט' בניסן, תשע"ה, 29 במרץ, 2015, במלון דונה גרציה, רח' הפרחים 3, טבריה.

ההרשמה ליום העיון באמצעות הקישור

Big image

אגף מדעים

תחום מדע וטכנולוגיה

כנס בית ברל –תרתי קיימא - קיימות, פדגוגיה, חינוך משמעותי

ביום ראשון ט' בניסן תשע"ה 29.3.15 יתקיים בבית ברל הכנס השנתי ה - 15 לחינוך סביבתי תרתי קיימא – קיימות, פדגוגיה, חינוך משמעותי הכנס מיועד לעובדי הוראה, לסטודנטים, לעוסקים בנושאי חינוך סביבתי ולקהל הרחב. הכנס בשיתוף המזכירות הפדגוגית ובמעמד יו"ר המזכירות הפדגוגית, ד"ר ניר מיכאלי.

Big image

יריד מדע וטכנולוגיה מחוז תל- אביב מחוזי - לעבודות חקר מדעי ופתרון בעיות בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים-

במהלך שנת הלימודים תשע"ה התנסו, זו השנה הרביעית, תלמידים ותלמידות בכיתות ו' בבתי הספר היסודיים ובכיתות ט' בחטיבות הביניים בלמידה בדרך החקר המדעי ופתרון בעיות. לסיכום תהליך הלמידה מתקיימים ירידי חקר בית-ספריים, בהם מוצגים עבודות החקר בפני קהילת בית הספר וההורים. עבודות מצטיינות מוצגות בירידי חקר עירוניים ומחוזיים, ומהן נבחרות עבודות המוצגות ביריד הלאומי מכל המחוזות והמגזרים.

ביום חמישי כ"ח אדר תשע"ה, 19 במרץ התקיים, באשכול הפיס הרצליה, יריד חקר של מחוז תל אביב, לעבודות חקר במדע וטכנולוגיה. ביריד הציגו כ- 200 תלמידים מ- 63 בתי ספר, עבודות חקר מדעי ופתרון בעיות ופוסטרים מדעיים.

היריד התקיים בהובלה של גב' גילה לאמי, הממונה על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוז תל אביב, ובהשתתפותם של מנהלת מחוז תל אביב, גב' חיה שיטאי, מנהלת תחום מדעים ומפמ"ר מדע וטכנולוגיה, גב' שושי כהן, מנהלי בתי ספר, מדריכים, מורים, הורים ותלמידים. ביריד שהינו אירוע שיא של תהליך למידה מתמשך קיבלו המורים למדע וטכנולוגיה, תעודות הערכה על הנחיה ולווי תלמידיהם בתהליך הלמידה המשמעותי. המשתתפים נהנו לשמוע הרצאה בנושא ביומימיקרי, מפי גב' מיכל טופז.

Big image

אירוע: כנס ארצי- חקר ציפורים

ביום שני, התקיים כנס ארצי שלישי- חקר ציפורים - תשע"ה, במכון דוידסון במכון וייצמן רחובות. בכנס השתתפו מורים ותלמידים מ- 100 בתי ספר שהציגו תוצרי למידה. תכנית חקר ציפורים משולבת בהוראת מדע וטכנולוגיה במאה בתי הספר יסודיים וחטיבות הביניים. היא מתקיימת בשיתוף עם אגף טכנולוגיות מידע, ופרופ' יוסי לשם, מהחברה להגנת הטבע ואוניברסיטת תל אביב.
מטרת התוכנית לאפשר לתלמידי ישראל לצאת להתבונן בטבע ולחקור בכלים מדעיים ובסביבה מתוקשבת את אורחות חיי הציפורים בסביבה הקרובה או במהלך הנדידה, ואת יחסי הגומלין שלהן עם הסביבה.

התוכנית מקדמת יעדים מרכזיים של המקצוע מדע וטכנולוגיה

  1. למידה בדרך החקר המדעי ופתרון בעיות
  2. למידה חוץ כיתתית
  3. למידה משמעותית
  4. למידה שיתופית בסביבות מקוונות
  5. פיתוח זיקה, אכפתיות ואחריות לסביבה

יום עיון לעידוד תלמידות כתות ט' לבחירה של מקצועות מדעיים טכנולוגים בחטיבה העליונה– באשכול פיס למדעים ואומנויות מעלה אדומים

במסגרת התוכנית לקידום שוויון הזדמנויות מגדרי בלימודי מדע וטכנולוגיה שמוביל הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה בשיתוף עם היחידה לשוויון בין המינים בחינוך התקיים יום עיון שלישי לעידוד תלמידות למקצועות המדעיים טכנולוגיים ביום שלישי י"ט אדר תשע"ה ה- 10.3.15 במעלה אדומים בו השתתפו כ- 130 תלמידות משכבת ט' מארבעה בתי ספר: דקל וילנאי אורט, אורט תעופה וחלל, אמי"ת בנות ואולפנת צביה. יום העיון התקיים ביוזמת מנהלת אשכול הפיס למדעים ואומנויות, אירמה בן משה בשיתוף גב' איריס אלפסי - מנהלת אגף המחשוב ויועצת ראש העיר לענייני מגדר, גב' מורן ססי - רכזת קדם עתידים בעיר, גב' חנה קראוס - מנהלת המחלקה לפרויקטים מיוחדים באגף החינוך. ראש העיר מעלה אדומים מר בני כשריאל, מנהל אגף החינוך, מר דוד שרת, ואתי טל - מדריכה ארצית בפיקוח על מדע וטכנולוגיה, ברכו את התלמידות והדגישו את החשיבות הלאומית והאישית של הבחירה במקצועות מדעיים טכנולוגיים כמפתח להגשמה עצמית שגשוג כלכלי וזוגיות שוויונית. במהלך היום נפגשו התלמידות עם נשים מעוררות השראה שבחרו בקריירה בתחומי המדע והטכנולוגיה, השתתפו בסדנאות בנושא: מגדר, מדע ודעות קדומות מטעם התעשיידע וקדם עתידים.

יום העיון הוא חלק מהמאמצים הנעשים בעיר לעידוד תלמידים ותלמידות לבחור במגמות מדעיות טכנולוגיות בתיכון וכך להשיג תעודת בגרות איכותית הכוללת הרחבה במקצועות המדעיים - טכנולוגיים ומתמטיקה.

אנו תקווה שהמאמצים יישאו פרי ונראה תלמידים רבים יותר בוחרים במקצועות אלו בתיכון.
Big image

הרצאה במסגרת "אקדמיה ברשת" בנושא תזונה ואורח חיים בריא

במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה בחט"ב, ובמטרה לקדם את הנושא של בריאות ואיכות חיים, התקיימה ביום רביעי, כ' באדר תשע"ה, 11.3.15 הרצאה מקוונת ראשונה לתלמידי כיתות ט' בנושא קידום בריאות האדם בדגש על תזונה נבונה ופעילות גופנית. ההרצאה ניתנה, במסגרת "אקדמיה ברשת" ותכנית "הלב שלי". בהרצאה השתתפו כ-47 כיתות ט' מכל המחוזות.

ההרצאה בשפה העברית בהנחייתו של ד"ר גל דובנוב-רז ובשפה הערבית בהנחייתו של ד"ר מוחמד מסאלחה התקיימה בשיתוף הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה אגף טכנולוגיות מידע ורופאי האיגוד הקרדיולוגי בישראל.

במסגרת ההרצאה התמקדו הרופאים המרצים בחשיבות הפעילות גופנית ותזונה נכונה המאפשרים התפתחות גופנית ונפשית תקינה.

תודות לשותפנו באגף טכנולוגיות מידע, לרוני דיין וצוותו ולאיגוד הקרדיולוגי בישראל , וכמובן לרופאים.

תחום דעת מדעי הסביבה

הכנס הארצי השישי למורים למדעי הסביבה בנושא "אתיקה סביבתית"

הכנס הארצי השישי למורים למדעי הסביבה בנושא: "אתיקה סביבתית" יתקיים ביום ג', י"א בניסן תשע"ה, 31 במרץ 2015, ברמת הנדיב

קישור לרישום
Big image
Big image

תחרות צילום

במסגרת תחרות "חוקרים סביבה" בשיתוף צוות ההדרכה והפיקוח של מדעי הסביבה במשרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, מכון דווידסון לחינוך מדעי, ע"י מכון וייצמן ומלר"ז (המועצה למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל), שולבה תחרות צילום והנושא השנה: "אטמוספרה והשפעת ההתחממות העולמית". מטרות התחרות: הגברת המודעות של התלמידים לנושאים סביבתיים בכלל ומעורבות האדם בפרט, הגברת הקשר של התלמידים לסביבה בישראל, עידוד יצירתיות, טיפוח הקשר בין מלל לצבע וטבע, העברת מסר/עמדה דרך/בעזרת תצלום תוך הנגשת הסביבה בזווית האישית באמצעות עדשת המצלמה.

התחרות פתוחה להצבעה עד 12.04.2015, יום א'. התמונות מעוררות מחשבה

כל אחד ואחת מוזמן/ת להצביע ולהעביר את הקישור למצביעים פוטנציאליים נוספים

תחום דעת מוט"ב

"יריד התוצרידע"

ביום רביעי התקיים במדעטק, כמדי שנה, יריד ארצי של מוט"ב "התוצרידע". ביריד הציגו תלמידים מכל הארץ את תוצרי הלמידה שלהם לאחר תהליך מורכב ומאתגר של תכנון וביצוע, מתן משוב, תיקון התוצרים, שיפוט מוקדם ותחרות בין התוצרים שעלו לגמר. היריד הנו הזדמנות מיוחדת הניתנת למורי מוט"ב ולתלמידיהם ממקומות שונים בארץ וממגזרים שונים – יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, להיפגש ולהציג תוצרי למידה קבוצתיים.

תחום דעת פיזיקה

"טורניר הכספות"

ביום שלישי התקיים "טורניר כספות" שהנו אירוע שיא ללמידה על בניית כספות לאורך השנה. במהלך הטורניר המתקיים למעלה מעשור במכון דוידסון שבמכון וייצמן התלמידים התנסו במשך יומיים בפריצה שלהן. השנה הגיעו לשלב הסיום מספר שיא של צוותים, סה"כ 72 קבוצות: 54 צוותים מישראל ו-18 צוותים מחו"ל.

קישור לטורניר שנערך לפני שנתיים

חינוך התיישבותי בתחום דעת חקלאות

כנס שנתי לחינוך סביבתי

הכנס השנתי ה-15 לחינוך סביבתי יתקיים ביום ראשון ט' ניסן תשע"ה 29 במרץ 2015, במכללת בית ברל. בכנס יתקיים מושב, בהשתתפות המפמ"ר, בנושא חינוך לקיימות וחקלאות כמחבר קהילות.

מצורפות מספר תמונות מאירוע 80 שנות חינוך חקלאי שהתקיים בחוות פ"ת

השבוע התקיימו שני אירועים

· הפנינג חווייתי- התקיים ביום שני ג' ניסן 23.3 בחוות אשקלון

· יריד איכרים- יתקיים ביום רביעי ה' ניסן 25.3 בחוות הוד השרון

להלן תמונות מאירוע לרגל 80 שנות חינוך חקלאי בשיתוף הגב' רחל רבין שהתקיים בחוות פתח תקווה.

אגף שפות

תחום דעת עברית

כנס ארצי בנושא הוראת עברית: הבנה, הבעה ולשון לתלמידים עולים

הכנס בהוראה העברית לתלמידים עולים יתקיים ביום שלישי, ט באייר התשע"ה, 28 באפריל 2015 בשעות 19.00-15.30 במשרד החינוך בתל-אביב, רחוב השלושה 2, אולם 1.

בכנס יידונו הנושאים: עקרונות בסיסיים בהוראת שפה שנייה, קשיים של תלמידים עולים והצעות להתמודדות, עקרונות לעיבוד טקסטים והתאמתם להוראה ועוד.

הכנס מיועד לרכזות/רכזי העברית בבתי הספר, למורות ולמורים המגישים לבחינות הבגרות או עתידים ללמד עברית בכיתות עולים וכן לכלל המורים המתעניינים בסוגיות של הוראת העברית לתלמידים עולים.

המעוניינים להשתתף בכנס מתבקשים להירשם באמצעות טופס מקוון עד לתאריך 21 באפריל 2015

מצפים לראותכם!

Big image

תחום דעת עברית לערבים

יום העיון "אתגרים בשתי שפות עברית וערבית בחברה הישראלית"

הפיקוח על הוראת העברית בבתי-ספר ערביים בראשות ד"ר האני מוסא קיים יום עיון במכללה האקדמית בית ברל בשיתוף החוג ללשון ולספרות עברית. בכנס נשאו דברים: ד"ר עלי ותד, ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך במכללה האקדמית בית ברל וראש ועדת המקצוע עברית לערבים.

מר משה זעפרני, מנהל אגף שפות, ד"ר האני מוסא, מפמ"ר הוראת העברית בבתי-ספר הערביים

וד"ר עמליה בר-און, יו"ר אגודת אוריינות ושפה.

המושב הראשון עסק בנושא דו-לשוניות בבתי-ספר והמושב השני עסק בנושא הוראת השפה.

יום העיון זכה להצלחה ולהתעניינות רבה בקרב מורי העברית במגזר הערבי.

Big image

אגף אמנויות

תחום דעת תיאטרון

יום עיון והשתלמות בנושא- תאטרון בקהילה

יום העיון יתקיים ביום רביעי, י"ב בניסן תשע"ה ה- 1 באפריל 2015, במכללת סמינר הקיבוצים, רח' דרך נמיר 149, תל אביב. יום העיון הנו חלק מהשתלמות בת 30 שעות.

בין נושאי יום העיון וההשתלמות: היציאה למרחבי למידה מחוץ לכיתת הלימוד, מודלים ודרכי פעולה של פרויקטים בקהילה, הכרות עם טכניקות וצורות אמנותיות של תיאטרון בקהילה.

Big image

תחום דעת מוזיקה

יצא לאור עלון מקוון

Big image