הטמפלרים

בארץ ישראל

מי הם הטמפלרים?

תנועה דתית פרוטסטנטית שנוסדה בדרום גרמניה באמצע המאה ה-19.חברי התנועה פרשו מהכנסייה האוונגלית של ממלכת וירטמברג. מייסדה ואביה הרוחני של התנועה, כריסטוף הופמן, שאף להכשיר את הקרקע לקראת שיבתו השנייה של ישו ולקרב את הגאולה, לפי האמונה הנוצרית

במה הם האמינו?

הטמפלרים האמינו שהגאולה תוכל להגיע רק על ידי הכשרת ארץ הקודש לביאת המשיח הלוא הוא ישו והכשרה זו תעשה על ידי הקמת חיים קהילתיים בתוך ארץ ישראל

התיישבות בארץ

לאחר מספר ניסיונות כושלים של התיישבות בארץ, במחצית המאה ה19 הגיע קבוצה של כ500 טמפלרים לארץ ישראל והם הקימו את המושבה הגרמנית בחיפה כעבור זמן מה קבוצה אחרת של כ400 טמפלרים הקימו את הישוב החקלאי שרונה דרך מיפו לשכם. אותם טמפלרים המשיכו לייסד מושבות גרמניות ברחביי ארץ ישראל.

הגל השני

ב-1898 ביקר בארץ ישראל קיסר גרמניה וילהלם השני. עם חזרתו לגרמניה החליטה אשתו אוגוסטה ויקטוריה להקים עמותה שתתמוך במפעל הטמפלרי, ולאחר 30 שנה בהן לא הוקמו מושבות חדשות, החל גל ההתיישבות השני של הטמפלרים. ב-1903 הוקמה בסמוך למושבה הוותיקה ביפו שכונה טמפלרית נוספת, "ואלהלה" שמה, שאיכלסה את הדור השני של המתיישבים. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הכילו הקהילות הטמפלריות כ2,200 נפש
בעקבות ההתיישבות הטמפלרית בארץ .

הדור השני והשלישי

בתחילת דרכם היו הגרמנים שהגיעו לארץ בעלי תפיסה דתית משיחית. במשך הזמן ירדו חשיבות הדת והתפיסה המשיחית בקרב בני הדור השני והשלישי, והם היו לחקלאים ואנשי מקצוע המגובשים בתפיסות חילוניות ללא השפעת אנשי הדת. גם עם חילופי השלטונות בארץ המשיכו להכיר בעצם כנתינים גרמניים וניהלו את קהילותיהם לפי החוקים הגרמניים. נאמנותם הייתה לקיסר הגרמני ועם פרוץ מלחמת העולם הראשונה חלקם אפילו הצטרפו לצבאו.

נצאיזם וטמפלרים

עם עליית הנאציזם בגרמניה ניסו הטמפלרים לשמור על נטרליות על מנת שלא לפגוע במסחר עם היהודים אך ככל שהמפלגה התחזקה בגרמניה כך רעיונותיה הגיעו אל הטמפלרים בארץ ועם השנים התחזקו אצלם הרעיונות של הנאציזם והחלו לנתק קשרים עם היהודים ולחנך את ילדיהם לשנאתם. אומנם הגרמנים לא סייעו באופן גלוי לערבים אך סיפקו להם נשק ואף קרה מקרה שמוקש שהונח על ידי גרמני הרג 3 צעירים מהקיבוץ הקרוב.

מלחמת העולם השנייה

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה גרמניה שלחה חוק גיוס חובה לגברים הגרמנים וכך הפכו הטמפלרים לאויבי בריטניה השלטה בארץ. בעקבות שיתוף הפעולה של הטמפלרים הוקפו קהילותיהם בגדרות טיול והפכו למחנות מעצר ב1941 מחשש של הבריטים עם התקדמות הנאצים בצפון אפריקה הועברו 1000 טמפלרים לאוסטרליה וכך צנחה אוכלוסיית הטמפלרים בארץ ישראל באופן משמעותי.

אחריי המלחמה

הישוב היהודי לא ראה בעין יפה את תמיכתם של הטמפלרים בנאצים והחליט לגרשם מן הארץ אך החלטה זו התמהמה. עד 1950 גורשו כל הטמפלרים מארץ ישראל וצורפו לקודמם באוסטרליה.

הטמפלרים כיום

כיום חיים 2000 טמפלרים כ1300 באוסטרליה וכ700 בגרמניה.

כחלק מהסכם השילומים עם גרמניה שילמה מדינת ישראל 13 מיליון שקלים פיצוי על רכושם של הטמפלרים שנשאר בארץ.