Ne šali se sa ljudskim pravima

Kuća Ljudskih Prava I Demokratije

Wednesday, April 1 at 7:00pm

“ Ljudska prava su prava koja pripadaju svim ljudskim bićima, bez obzira na nacionalnost, mjesto stanovanja, pol, etničko ili nacionalno porijeklo, boju, vjeru, jezik ili ma koji drugi status. Nama jednako pripadaju ljudska prava bez diskriminacije. Ova prava su sva međusobno povezana, međuzavisna i nerazdvojiva.”

Dođi i upoznaj se sa nama i našim aktivnostima!

Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava