עבודה של״ח

אליעזר

א.נימוק ההתאבדות של אליעזר

נימוק מרכזי אחד

אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק ה׳ הוא אדונם היחידי של היהודים.

נימוק מרכזי אחר

שינוי כיוון האש אשר הוביל לשרפת החומה השנייה הוא סימל לכעסו של האל על הנוצרים שכן הם ביצעו חטאים בזידון כלפי בני עמם ועל כן עליהם לאנש

ב. הטיעונים לבחירה בהתאבדות

הרומאים עמדו לנצח והם ראו שהם הולכים ליפול בשבי הרומאי ולכן הוא לא היה מוכן להשלים עם אפשרות כזאת ולכן החליט לכנס את אנשי המצדה ולשכנעם לבצע התאבדות המונית