4c's

Marketing

Customer convenience

Convenience, ofwel gemak, geeft aan dat de klant zijn producten zo gemakkelijk mogelijk wil kunnen bereiken, op tijdstippen die hem het best schikken, bij gelegenheden die hem het best uitkomen, en op plaatsen waar het voor hem het meest gunstig is.

Customer communication

Communicatie is vooral heel belangrijk, een tweezijdige uitwisseling van informatie. De klant wordt gezien als een individu, waarmee de marketeer liefst 1 op 1 mee in gesprek zou komen, om zodoende veel beter gehoor te kunnen geven aan zijn individuele wensen en verlangens, zodat de klanttevredenheid en klantentrouw groeit. De basis van relatiemarketing!

Customer solution

Consumentenoplossing. Er wordt gedacht vanuit de consument: waarom is dit product of deze dienst een oplossing voor de consument? De Unique Selling Points (USP’s) zijn hierbij veelzeggend, maar wel vanuit de visie van de consumenten.

Customer cost

Kosten voor de consument. Het gaat nu niet meer alleen om de prijs van het product of de dienst, maar ook om alles wat het de consument verder kost. Is het duurzaam (bijv. chocolade) verbouwd? Wat kost het me om bij de winkel te komen? Heeft het (vervelende) consequenties voor mijn dagelijks leven?