Publieke ruimte, ook voor senioren?

voor seniorenraden en lokale verantwoordelijken

vrijdag 22 februari 13.30 tot 18 u

Het aantal ouderen neemt sterk toe. Ze blijven graag lang actief en blijven zich verplaatsen.
Vraag is, of de publieke ruimte in steden en gemeenten afgestemd is op de oudere gebruiker. Vooral bij de 75plussers zijn lichamelijke en mentale vaardigheden soms verminderd. Hoe kan de inrichting van de publieke ruimte daarmee rekening houden? Hoe toegankelijkheid verzekeren voor ouderen?

Onaangepaste ontwerpen werken vereenzaming in de hand. Ze leiden ook tot verkeersongevallen, waarvan ouderen dikwijls het slachtoffer worden. Meer aangepaste ontwerpen bevorderen de sociale, culturele en ontspannende contacten van ouderen.

Ouderen blijven meer in hun buurt. Groen in de omgeving is positief voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn. Bieden onze steden en gemeenten voldoende buurtgroen aan?

Met GroenPlus leggen we deze vragen voor aan deskundigen op een colloquium. We doen dat bewust bij de opstart van nieuwe lokale raden die een grote verantwoordelijkheid hebben voor de publieke ruimte.

Sprekers:
o Jan Vilain adviseur publieke ruimte | stedenbouwkundige
o Eric Aerts Centrum voor Toegankelijkheid Provinciebestuur Antwerpen
o Ilse van Dienderen bio-ingenieur: Groen in de buurt is weldadig voor ouderen
o Een vertegenwoordiger van OKRA reageert op de vorige sprekers

Na de uitleg van de sprekers krijgen de aanwezigen de kans om te reageren.
Vlaams Volksvertegenwoordiger Bjorn Rzoska trekt enkele besluiten.

Het colloquium wordt afgerond met een receptie van 16.30 tot 18 u in de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement. Tijd om eventuele individuele bedenkingen aan sprekers of mekaar over te maken.

Het colloquium richt zich tot ouderen, mensen van seniorenraden, van ouderenverenigingen, van de voetgangersbeweging, de Fietsersbond, TreinTramBus, lokale mandatarissen en betrokken ambtenaren.
Het is gratis, maar inschrijven bij hugo.vandienderen@groen.be is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt. Meer inlichtingen bij Hugo en op http://www.groen-plus.be.