מה קורה בעולם הגלובלי?

תהליך הגלובליזציה משפיע רבות על תחומים רבים

אני אתמקד בתחום אחד שהוא נושא התרבות והחברה

שם: הילה אור אלבן

כיתה: ז/2

שם המורה: טוני טליתמן