אפליית נשים

מאת: נועם

אפליית נשים

אפליית נשים היא מצב חברתי, הקיים בתרביות רבות, שים נחשבות לבעלות סטטוס חברתי נמוך השוואה לגברים, מצב זה היה מוכר גם בעבר בתרבויות שונות.


אישה זה לא בושה!!!

Big image