For the people and by the people

Sugbuanon Kami!

Ang Gahom sa Katawhan dili babagan!

Ang gahom sa pangangamhanan nagagikan sa katawhanan
ug kana usa ka sagrado na pagsalig na gihatag sa katawhan kanako ug dili gayud kini talikdan.

(The authority of those in power comes from the people. This sacred trust was given to me by the people, and I will never turn my back on this trust.)
- Gwen Garcia

maznarbe

one cebu by maznarbe

Ayaw Buaka ang among pinaghiusa!