המושג: מקום משלו

עבודה מאת : ליה סולומון וליאה פלנצמן

הסבר על המושג : מקום משלו

המושג מקום משלו מסביר וממחיש את סיפורו הטראגי של עם ישראל לפני קום המדינה , לפני שהיה לו מקום משלו ואחריו . תיאור מסע היהודים משואה לתקומה על כל ההיבטים השונים.

בנוסף מתאר המושג מסע של זהות, בירור זהות יהודית ישראלית.


המקורות - צויין למטה

קשר המושג לחיינו כיום

הקשר המושג לחיינו כיום מתואר בסיפור "מקום משלו":"לפעמים האיש חשש שילדיו החדשים אשר תמיד גדלו במקום משלהם יעזבו את ביתו החדש – ישן או יפסיקו לשמור עליו ויצאו ליחיות במקומות לא להם. לכן הוא החליט לספר להם את סיפורו של האיש שלא היה לו מקום משלו".

כיום כשיש ליהודים מקום משלהם- מדינת ישראל חשוב לזכור מה עברו, כמה עברו, ואיך עברו עד שהגיעו למקום משלהם...

כדי שלא יעברו את הקשיים ואת הסבל, הכאב שחוו עד שהגיעו למקום משלהם.

Israel - Small but Outstanding

גירוש ספרד

גירוש ספרד היה סילוקם של יהודי ממלכות קסטיליה וארגון שסירבו להתנצר בשנת 1492.

הגירוש התבצע מכך צו שנחתם בידי פרדיננד השני מלך ארגון ואישתו, המלכה איזבלה הראשונה מקסטיליה, ב-31 במרץ 1492 ופורסם ב-29 באפריל.

מדוע בחרתי בנושא זה- תיאור חוויה אישית הקשורה במושג.

בחרנו במושג מאחר והוא נוגע לחוויה אישית משפחתית של סבא רבא אחד שהיה ניצול שואה ועבר תקופה קשה עד שהגיע למקום משלו (מדינת ישראל) וסבא רבא נוסף אשר גורש מארץ הולדתו ועלה לארץ ב- 1948.

והכול בגלל זהותם היהודית.

השואה הינה מעשי רצח של העם יהודי (כ- 6 מיליון יהודים ) ורדיפות על בסיס גזע (יהודי) שבוצעו החל משנת 1933 - ועד 1945 , לפני ובמהלך מלחמת העולם השנייה על ידי גרמניה הנאצית בהנהגתו של המנהיג הגרמני אדולף היטלר . מטרת השואה היתה : " השמדת העם היהודי" .

בשלב ראשוני הגרמנים חוקקו חוקי אפליה ועודדו הגירה של היהודים אל מחוץ למדינה. בשלב מאוחר יותר כלאו אותם בגטאות ובמחנות ואז החל הטבח המוניים ורצח בתאי הגזים.

אם היה ליהודים מקום משלהם נראה שהיה ניתן למנוע את התרחשות אסון השואה.

הסבא רבא הנוסף הגיע למצרים לאחר שנדד ממזרח אירופה לאחר שבמזרח אירופה רדפו גם אחר היהודים.

הייתה נהירה של יהודים כולל אשכנזים למצרים כך שהקימו קהילה נפרדת בקהיר. אך ב- 1948 גם שם רדפו והתנכלו ליהודים ע"י שליט מצרים נאצר. כך ששוב נצטרכו היהודים לנטוש את בתיהם ולברוח אך הפעם ברחו למקום משלהם - מדינת ישראל.

מקום משלו

גלות

מקום משלו זה שהיהודים פשוט מפוזרים בין ארצות שונות, אך מכל ארץ שבאו אליה הם גורשו, כיוון שלא היה להם מקום משלהם.

תקופה זאת נקראת גלות.

מקורות נוספים :

מקום משלו- סיפורה של מיכל מעוז – לוי... איירה עופרה גורן, הוצאת כנרת, המונח "שואה" ויקיפדיה , מקום משלו יוטיוב,

יהדות מצרים - https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D


השואה - https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94

מקום משלו יו טיוב - https://www.youtube.com/watch?v=oea1hDmY0OA

מקום משלו :

portal.k12.il/binyamina-givat-ada/Geva/.../מקום%20משלו.pps

"והכריז בפני כל העולם שזה מקומו וזה ביתו " (מקום משלו)

ביום שישי ה' באייר תש"ח 14.5.1948 בעיצומה של מלחמת העצמאות ,הכריז דוד בן גוריון בפני מועצת העם על הקמת מדינת ישראל

בעקבות הכרזת העצמאות ,הפכה מועצת העם ,למועצת המדינה הזמנית .37 חברי מועצה ייצגו בישוב היהודי והם החתומים על מגילת העצמאות .

מגילת העצמאות היא מסמך הכרזה על הקמת מדינת ישראל .

מגילת העצמאות חשובה בעיקר כי היא מכריזה על הקמת מדינת ישראל – מדינת היהודים, וקובעת את עצמאות העם במדינתו.

  1. המגילה מגדירה את אופייה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי –

    כמדינה יהודית, וכן מדינה בעלת עקרונות דמוקרטיים.

  1. מקורות:

www1.amalnet.k12.il/holtz/profession/hm1/.../yb/.../הכרזת%20העצמאות.do