Examen IO

Juni 2013

Herinneringen

Bij het dorpsrestaurant herinner ik me dat toen we de opdracht hadden gekregen dat ik dacht dat het organiseren allemaal zeer moeilijk ging worden en dat het saai was. Maar uiteindelijk viel het allemaal wel mee, en op de dag zelf vond ik het ook wel leuk. Ik heb uit de organisatie en de uitvoering veel geleerd. Ik vind zelf dat ik van opdrachten waar we zelfstandig alles moeten organiseren en uitvoeren meer leer dan een opdracht die al georganiseerd is en waar we enkel een presentatie voor moeten maken.

De competenties die we nodig hadden voor het dorpsrestaurant waren: binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren en binnen een welomschreven opdracht iets presenteren voor een groep.

Waar ben ik goed in?

Competentie twee: Een persoonsgerichte activiteit organiseren.

Deelcompetentie: uitvoeren van opdracht: Enthousiasme en initiatief:

Ik probeer altijd enthousiast mee te werken aan opdrachten, ook probeer ik initiatief te nemen om bepaalde dingen uit te voeren.

Een voorbeeld hiervan is het uitvoeren van het dorpsrestaurant. Hier heb ik initiatief genomen om de muziek en de powerpoint in orde te maken.

Waar ben ik niet goed in?

Competentie drie: iets mondeling presenteren voor een groep.

Deelcompetentie: uitvoeren van de presentatie: inhoud en spreken.

Als ik iets moet presenteren dan komt dit heel aarzelend over. Ik denk dat dit komt door dat ik niet altijd mijn inhoud goed ken. Dus ga ik bij de volgende presentaties mijn tekst meer inoefenen zodat ik minder aarzelend overkom.

Een voorbeeld hiervan is IO duurzaamheid, met het presenteren moest ik regelmatig stoppen om dat ik niet meer juist wist wat ik moest zeggen.


Waar ben ik in gegroeid?

Competentie twee: een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren

Deelopdracht: Organisatie

Ik merk zelf dat ik in het organiseren van activiteiten ben gegroeid, zoals bij het dorpsrestaurant of de technologische voormiddag. Als ik dit vergelijk met vorig jaar dan zie ik dat ik nu meer aandacht heb voor de organisatie, ik probeer me te betrekken hierbij, vorig jaar hield ik me vooral op de achtergrond op vlak van organistatie.


Toekomstmuziek

Gip: Voor onze gip gaan we een festival organiseren. We willen dit doen voor leerlingen van de tweede en derde graad. In onze gip zijn de competenties: Binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit organiseren.

Stage: Ik ga in het zesde jaar stage doen op TISM bij een leerkracht geschiedenis. Ik heb deze stageplaats gekozen omdat ik na mijn middelbaar leerkracht geschiedenis wil gaan studeren.