מרד החשמונאים

מגישות: קורל שקואי ולירן טל

רקע על המרד...

המרד נמשך כ-7 שנים, משנת 160-167 לפנה"ס.

יהודים רבית התנגדו לגזרותיו של אנטיוכוס,

ובראשם הייתה משפחת החשמונאים.

האדם שהחל את המרד הוא מתתיהו החשמונאי.

תפקיד זה הועבר ב"תורשה" במשפחת החשמונאים,

ממתתיהו ליהודה, מיהודה ליונתן וכך הלאה...

גורמים...

אנטיוכוס הרביעי, המלך הסלווקי, הטיל גזרות דת על היהודים.

מהלך...

משפחת החשמונאים והמתנגדים פתחו במרד, נגד הגזרות.

לא בצעו את מה שהוטל עליהם,

והעדיפו לסכן את חייהם ולא להפר את מצוות ה'.

תוצאות...

בתחום הצבאי-

· ארגון צבא יהודי.

· יהודה המכבי ואחיו הצליחו לגרש מיהודה את רוב הצבא הסלווקי.

בתחום הדתי-

· ביטול גזרות הדת.

· החזרת החירות הדתית.

בתחום המדיני-

· כריתת ברית עם רומא.

השלכות...

המלחמות גרמו להרס ולחורבן.

המלחמות הממושכות הקשו על חלקים מהעם מבחינה כלכלית.

Big image

מפה- התפשטות המדינה החשמונאית

בינגו- מילים

1. משפחת החשמונאים

2. יהודה

3. מרד

4. מלחמות

5. ניצחונות

6. מתתיהו החשמונאי

7. יהודה המכבי

8. כיבושים

9. גזרות דת

10. אנטיוכוס

11. שמעון

12. יונתן

13. אלכסנדר ינאי

14. יהודה אריסטובולוס

15. יוונים

16. מתייוונים

17. סלווקים