Training: Werken met het coachplan

Ter bevordering van niveaudifferentiatie

Om meer aandacht te besteden aan niveaudifferentiatie is het coachplan ontworpen. Dit is een praktisch hulpmiddel voor de uitvoerende kern waarmee inzichtelijk wordt welke leerlingen meer instructie, tijd, begeleiding of verdieping nodig heeft. Deze folder geeft handvatten om te werken met het coachplan.

Beginsituatie

Welke behoeften zijn er vanuit leerlingen?

http://answergarden.ch/view/125681


Behoeften vanuit docenten?

http://answergarden.ch/view/125683


Passen deze behoeften bij de waarde en visie van de Leijgraaf?


Hoe wordt nu differentiatie aangebracht?

http://nl.padlet.com/wall/jma26gcl2gq6


Wat is het verschil in begeleiden van niveau 3 leerlingen tov niveau 4 leerlingen?

Big image

Wanneer kun je het coachplan inzetten? Tips:


  • Bij het samenstellen van groepjes (leerlingen die meer instructie nodig hebben, meer begeleiding of meer tijd bij elkaar zetten. Of juist niet zodat ze elkaar kunnen helpen)


  • De opdracht(en) iets aanpassen zodat deze makkelijker of juist moeilijker zijn


  • Verdiepingsopdrachten invoeren voor leerlingen die de opdrachten te makkelijk vinden en minder tijd nodig hebben


  • Verschil maken in het geven van instructie, een verkorte versie, standaard versie en uitgebreide versie (de rest van de leerlingen kan dan al aan de slag)

  • Verschil maken in de tijd die leerlingen aan een opdracht mogen werken

  • Verschil maken in begeleiding die je aan leerlingen geeft

Werkvorm: Leren van elkaar

Door met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen en ideeën uit te wisselen verwerf je meer inzichten over hoe je het coachplan zelf kan toepassen in je eigen lessen.


Gespreksronden waarin iedereen kan toelichten hoe het coachplan in de eigen lessen wordt toegepast of hoe je dit zou willen toepassen.