אתנה

כתב וערך אורי גונן

קצת על אתנה

אתנה היא אלת הצדק המלחמה החקלאות החכמה המלאכה והאומנות. אתנה היא ביתו של זאוס אשר מעולם לא היתה ילדה אלה נולדה מבוגרת וחמושה בנשק לפי האגדה אתנה קפצה מראשו של זאוס גבוה מבוגרת ובמדי קרב.

אתנה אלת המלחמות הצודקות ולעומת זאת היא אוהבת שלום יותר ממלחמה .

בנוסף לאתנה יש עוד שם מינרוה שוא השם הרומאי שלה. אתנה אהבה את הפולייס אתונה והחיה המוקדשת לה היא ינשוף והצמח עיץ הזית שאותו יצרה

מקורי- ספר בשם מיתולוגיה