גלילאו גלילי

ממציא

Big image

גידחכידלחיכדלחגכי

דלחדלגעדליעלחדיעלדחעידלח
שרגא בישגדא - גלילאו גליליי

לחכיחדי

לכידלכילדחי

דחכידלחכ