Gratis conflictcoaching voor Minima

Vrijplaats Amsterdam-Zuid

Last van een conflict?

Heb je een vervelend conflict met je partner, kind, familielid, vriend(in), school, een instantie, of de buren? En weet je niet (meer) wat je er mee moet, of hoe je het aan moet pakken?


Vrijplaats Amsterdam is een vrijwilligersinitiatief dat Amsterdammers met een minimum inkomen kosteloos conflictcoaching biedt.


Goed opgeleide, gecertificeerde conflictcoaches bieden je een Vrijplaats® waar je veilig je hart kunt luchten, en op een ontspannen en creatieve wijze wordt geholpen de situatie te benutten, dan wel je ervan te bevrijden.

De Vrijplaats®

De Vrijplaats® is een nieuwe vorm van conflictbegeleiding. Kernbegrippen zijn veiligheid, zelfsturing en een zingevende benadering. In de Vrijplaats® word je geholpen je conflict positief te benutten, dan wel je ervan te bevrijden.


Concreet leer je:

  • je emoties te reguleren
  • de inherente kansen van de situatie te herkennen en benutten
  • het conflict in goede banen te leiden.

De details

Wat en waar?

Het betreft 1 tot 5 individuele coaching sessies van ca 2 uur + telefonische follow-up.

De sessies vinden plaats in Amsterdam Zuid bij verschillende Huizen van de Wijk, vrijwilligersorganisaties, gezondheidscentra, religieuze instellingen, en op buurtprojectlocaties.


Voor wie?

Voor Amsterdammers die graag gecoacht willen worden, maar dit niet zelf kunnen betalen. Dit laatste dient wel aangetoond te worden met de Stadspas, of een inkomensverklaring van de Belastingdienst (IB-60 formulier).


De coaching is geschikt voor alle opleidingsniveaus en culturen, in de leeftijd van 15 tot ca. 75 jaar.


Door wie?

De tien vrijwillige coaches (zie beneden) zijn allen gecertificeerd Vrijplaats® Conflictcoach en volgen maandelijks intervisie en inspiratie-avonden rondom conflictcoaching. Er vindt standaard kwaliteitstoetsing plaats, o.a. via het door de klant ingevulde evaluatieformulier.


Wat wordt er van jou verwacht?

Een belangrijk uitgangspunt van de Vrijplaats® is zelfsturing: je wordt geholpen zelf een praktische oplossingsstrategie te vinden die werkbaar en haalbaar voor je is. Daarom verwachten we een actieve inzet van je. Bij het eerste gesprek hoor je wat dit concreet inhoudt.


Wanneer niet?

De Vrijplaats is niet bedoeld voor juridische conflicten, en ook niet voor verwarde of verslaafde mensen. In dergelijke gevallen dient een advocaat, psycholoog of psychiater geconsulteerd te worden.


Projectorganisatie

Vrijplaats Amsterdam is een onafhankelijk vrijwilligersproject, dat los staat van hulpverlenings- of overheidsinstanties. Zowel de organisatie als de uitvoering van het werk zijn in handen van een zelfsturend team van conflictcoaches. Het streven is om de komende jaren ook in de andere stadsdelen Vrijplaatsen te creëren, en een samenwerkend netwerk van vrijwilligers.
Het project is tot stand gekomen op initiatief van Alexandra van Smoorenburg, met steun van Stadsdeel Zuid.

Aanmelden

Wil jij graag door een van ons begeleid worden?
Schrijf een email naar aanmelden@devrijplaatscoach.nl en vermeld daarbij de namen van twee van de coaches uit de onderstaande lijst door wie je begeleid zou willen worden. We houden dan zoveel mogelijk rekening met je voorkeur.

Met hartelijke groet,

Alexandra van Smoorenburg

Vrijplaats Amsterdam