MAC адреса

Шта је МАС адреса?

MAC адреса (Media Access Control Address) је јединствен број, којим се врши идентификација уређаја на локалној ЛАН мрежи. Овo је адреса слоја линка OSI референтног модела, представљена са 6 бајтова најчешће у хексадецималној нотацији. За разлику од IP адресe, МАC адресy уређајима произвађачи задају за стално, тј. при производњи адаптера она се уписује у његову ROM меморију.

Структура МАС адресе:

Вредности MAC адреса дефинисане су од стране IEEE организације која је усвојила правила којих требају да се придржавају произвођачи опреме како би се осигурала њихова јединственост на глобалном нивоу. Правила која је поставио IEEE захтевају да се произвођач који продаје неки мрежни уређај претходно региструје код њих. При тој регистрацији додељује им се (OUI) код од три бајта ( Organizationally Unique Identifier), који на јединствен начин идентификује фирму у MAC адреси. Исто тако од фирми се захтева да поштују одређена правила:


 • Све MAC адресе које доделе мрежним картицама или уређају морају да имају у себи OUI код на месту првих три бајта адресе.
 • Све MAC адресе са истим OUI кодом морају да имају јединствене серијске бројеве на местима последња три бајта.

Типови МАС адресе:

 • Уникаст - ради се о MAC адреси мрежне картице
 • Мултикаст - узимају се адресе које почињу са 01-00-5Е
 • Броадкаст - адреса представљена са 12 хексадецималних бројева, 48 јединица у бинарној нотацији

МАС адресу користе (као формат за адресирање) :

 • Ethernet
 • Token Ring
 • Bluetooth
 • FDDI
 • WiFi
 • Fibre Channel
 • SCSL

Big image