informatieplicht?

wat houd dat in?

wat houd informatieplicht in?

-product kopen


-kassabon

welke ongevraagde informatie geeft een organisatie aan de OR

-jaar verslag

waarom is er soms sprake van een geheimhoudingplicht?

-veiligheid


-privacy