למים שימושים רבים

למה משתמשים במים?

רוב המים משמשים בחקלאות

כל הצמחים זקוקים למים כדי לגדול הגשם,שיורד בעיקר בחורף,אינו מספיק לחלק מגידולי החקלאות,והם זקוקים להשקיה מלאכותית. ויש גם גידולים שזקוקים למעט מים .למשל :עגבניות נחשבות לגידולים"זוללי מים".כדי לקבל יבול טוב צריך להשקות אותן כ-800מ"ק מים במשך תקופת גידולן .גם בעלי החיים זקוקים למים: לשתייה,לניקיון ולקירור הסביבה שלהם בימי החום.

יש עוד דוגמאות לשימוש במים כמו: לצריכה ביתית ולתעשייה

חלק לא קטן של מים משמש לצריכה ביתי כמו

הכוונה לשימוש במים לצרכים אישיים הם: לשתייה, לרחצה, לבישול, לניקיון, להשקיית הגינה ועוד,וגם לשימוש במים לצורכי הציבור: לבתי הספר, לברכת השחייה, להשקיית גינות ציבוריות ופארק ועוד .כל אחד מתושבי ישראל משתמש בערך ב-111 מ"ק מים בשנה בממוצע. בהשוואה למדינות אחרות,שרמת החיים בהן דומות לשלנו,אין כזאת כמות גדולה כל כך של מים.(בארצות הברית,למשל כל תושב משתמש בערך ב-250 מ"ק מים בשנה בממוצע, ובצרפת כל תושב משתמש בערך ב-140 מ"ק בשנה בממוצע.)

גם בתעשייה משתמשים במים.

מפעלי תעשייה שונים

מפעלי תעשייה רבים צורכים כמויות גדולות של מים לצורך תהליך הייצור. למשל,כדי לייצר נייר,משתמשים בערך ב-70 מ"ק מים וכדי לייצר10 שקים של בטון בנייה,משתמשים בערך ב-2 מ"ק מים. יש גם מפעלי תעשייה שמוצריהם מבוססים על מים (למשל, משקאות קלים), והם צורכים הרבה יותר מים.
Big image

לסיכום

אנחנו צריכים להתחיל לחסוך במים אחרת לא ישאר לנו יותר מים. לשתייה, לקניות,לבישול, לבעלי החיים שאין הרבה וחלק בסכנת הכחדה.אני מקווה שה"מצגת" הזאת עזרה לכם להתחיל לחסוך במים

מגישה ליהי