ENERGIES RENOVABLES

Què són les energies renovables

Les energies renovables són els conjunts de fonts d'energia que periòdicament es troben a dispocició dels humans i són capaços de transformar en energia útil. Teòricament són inesgotables ja que majoritàriament provenen de l'energia del Sol.

TIPUS D'ENERGIES RENOVABLES:

Entre les aventatges destacades de les energies renovables hi ha:

  • Són més respetuoses amb el medi ambient, no contaminen i respeten la alternativa d'energia més neta fins el moment.
  • Són fàcils de desmantellar i no requereixen custodiar els seus residus durant milions d'anys, com ocurreix per exemple amb les energies nuclears.
  • Fa que la regió sigui més autònoma, ja que desenvolupa en la misma regió on s'instal·la, la indústria i l'economia.
  • Genera moltíssims llocs de treball, els que preveuen en un augment encara major d'aquí a uns anys tenint en compte la seva demanda i implimentació.
  • Són energies segures ja que no contaminen, ni tampoc suposen un risc per a la salut, i els seus residus a més no creen cap tipus d'amenaça per ningú.
  • Es tracta d'energies amb fonts inesgotables, com el sol o l'aigua, i a més els seus orígens distints permeten la seva aplicació en tot tipus d'escenaris.