Belangengroepering

Mantelzorgers

Een overheid houdt zich bezig met het maken van plannen en het uitvoeren daarvan. Daarbij moeten ze natuurlijk in de gaten houden voor wie de plannen bedoeld zijn. Als je bijvoorbeeld verwacht, dat mensen in de toekomst minder kinderen krijgen en de mensen die er zijn ouder worden, dan zal de bevolking gemiddeld steeds ouder worden. Je krijgt dan een steeds kleinere groep jongeren en in verhouding meer oudjes. Dat betekent dat de overheid meer aandacht zal moeten schenken aan ouderen. Zij vormen dan een belangengroepering. Voor hen is het van belang dat de overheid zorgt voor geschikte woonruimte en een nog beter functionerend openbaar vervoer.


Er zijn mensen die klaarstaan voor ouderen of voor mensen met een beperking. Deze mensen worden ook mantelzorgers genoemd, zij helpen ouderen met kleren wassen of andere huishoudelijke punten. Mantelzorgers zijn vaak familie of vrienden zij krijgen meestal ook niet betaalt voor wat hun doen.

Politieke nieuws over de doelgroep

Ouderen voelen zich niet goed vertegenwoordigd door de Tweede Kamer. Dat blijkt uit een enquête van de ouderenbonden ANBO en Unie KBO onder hun leden.

De bonden kregen duizenden reacties op de enquête die was uitgezet in samenwerking met het programma Debat op 2, dat de uitkomsten morgenavond uitzendt. Ruim 5000 mensen hebben meegedaan aan de rondvraag.

Op de stelling: "Ik voel me als oudere goed vertegenwoordigd door de politiek / de Tweede Kamer", zegt 64 procent het daar niet mee eens te zijn. 12 procent is het er wel mee eens en 24 procent staat neutraal tegenover de stelling.

Maatschappelijke organisatie

Met maatschappelijke organisaties worden organisaties bedoeld die enerzijds gewoon een bedrijf zijn, bijvoorbeeld een ziekenhuis, maar daarnaast ook een voor iedereen zichtbare maatschappelijke meerwaarde bieden, in dit geval het verzorgen van zieken. Het zijn dus niet zomaar bedrijven, maar bedrijven met een duidelijke, maatschappelijke rol en functie.

Maatschappelijke organisaties zijn onder andere organisaties in onderwijs, zorg, sport en kunst en cultuur. Wat deze uiteenlopende sectoren met elkaar gemeen hebben is dat mensen die in die sectoren actief zijn, zich vaak sterk verbonden voelen met die sector. Mensen gaan ervoor, helemaal. Dat is de kracht van de sector, maar ook gelijk de zwakte.

Verandering

Er wordt de komende jaar veel veranderd voor mantelzorgers en ouderen. Mantelzorgers gaat niet vergoed worden en er zullen in sommige situaties geld uit eigen zak gehaald worden om toch bij te houden bij bepaalde vergoedingen.

Mening

Mijn mening naar de bepaalde verandering is gemengd. Ik ben het er niet mee eens dat mantelzorger het moeilijker kunnen gaan krijgen door bezuinigingen, mantelzorgers doen veel en moeten vaak gedwongen zorg geven omdat een persoon dat niet kan betalen en/of niet vergoed word. Het is niet eerlijk dat bepaalde zorgvragers in de steek worden gelaten. Ouderen en mensen met een beperking mogen beter word behandelt als het op zorg aan komt.
Het leven van een mantelzorger