INSTRUMENT SUZUKI

VIOLÍ - VIOLONCEL

A PARTIR DE 3 ANYS


El Mètode Suzuki:


Seguint amb la convicció de la importància de fer música des de molts petits, El Musical dóna molta importància a l'ensenyament de l'instrument per a nens/es a partir dels tres anys segons el mètode ideat pel violinista japonès Shinichi Suzuki.

Shinichi Suzuki era violinista, educador, filòsof i filantrop. Aquest mètode està basat en la creença que "L'habilitat musical no és un talent innat sinó que és una habilitat que es pot desenvolupar". Cada nen pot desenvolupar habilitats musicals si se l'acompanya correctament. El potencial de l'alumne és infinit. La fita del Dr. Suzuki era educar éssers humans amables i ajudar a desenvolupar el caràcter de cada nen a través de l'estudi de la música.


Fa més de 40 anys, Suzuki es va adonar de les implicacions del fet que els nens a tot el món aprenguin a parlar la seva llengua materna amb facilitat. Va començar a aplicar els principis d'adquisició de la llengua a l'aprenentatge de la música, i va anomenar el seu mètode: l'enfoc de la llengua materna. Les idees de la responsabilitat dels pares, la repetició constant, l'encoratjament afectuós... són algunes característiques especials del mètode Suzuki.


Característiques del mètode:


La participació dels pares/mares:
Com quan els nens aprenen a parlar, els pares participen en l'aprenentatge musical del seu fill. Assisteixen a les classes amb el nen i fan de “professors de casa” durant la setmana. És per això que les primeres sessions estan destinades a instruir pares/mares amb la finalitat de poder ensenyar millor a casa el que el professor indiqui a l'alumne. Els pares treballen amb el professor per crear un ambient d'estudi agradable.

Inici primerenc:
Els primers anys de vida són decisius pel desenvolupament dels processos mentals i la coordinació muscular. S'ha de començar a escoltar música al néixer: l'edat òptima per a començar a fer instrument suzuki és els 3 anys, tot i que la filosofia del mètode es pot aplicar a totes les edats i disciplines.

Escoltar:
Els nens aprenen paraules després d'haver-les escoltat moltes vegades. Escoltar música cada dia és important, particularment les peces del repertori Suzuki per tal que el nen les conegui immediatament quan les hagin de tocar.

La repetició:
Utilitzar el mètode de la repetició constant és imprescindible per aprendre a tocar l'instrument. Quan els nens han après una paraula o una peça de música nova l'afegeixen al seu vocabulari o repertori i, a poc a poc, l'utilitzen d'una manera nova i encara més sofisticada.

Encoratjament:
Tal i com es fa amb el llenguatge, els esforços dels nens per aprendre a tocar un instrument s'han de viure amb elogis i un encoratjament sincer. Cada nen aprèn amb el seu propi ritme, amb passos petits per poder dominar cada nou pas. També s'encoratja als nens a recolzar els esforços dels seus companys per fomentar una actitud de generositat i cooperació en grup.

L'aprenentatge amb altres nens:
A més de les classes particulars individuals, els nens participen en classes de grup regularment en dissabtes al matí (2 cops al mes)i així aprenen i es motiven conjuntament.

El repertori progressiu:
Els nens no fan exercicis per aprendre a parlar sinó que utilitzen el llenguatge per al seu propòsit natural de comunicació i expressió. De la mateixa manera, s'utilitza el repertori per adquirir la tècnica de l'instrument musical.

La lectura endarrerida:
Els nens aprenen l'habilitat de parlar i després a llegir. De la mateixa manera, els nens han de desenvolupar la competència tècnica bàsica en els seus instruments abans d'aprendre a llegir música.


El Musical - c/ Ramon Llull, 16 - 08193 Bellaterra - 93 580 42 46 - www.elmusical.cat

Instrument Violi Violoncel - El Musical 2015
Humoresque de Dvorak - Departament de corda d'El Musical - Juny 2020 -
Om tare - Els i les Violoncel·listes d'El Musical, Bellaterra
Concert violins Suzuki
Concert Violoncels Suzuki fi de curs 2017-2018