פחמימנים

נוסחה כללית: CnH2n+2

תגובות

שריפה- בבעירה מלאה, החומר הבוער מגיב עם חמצן ליצירת מספר מוגבל של תחמוצות יציבות. עבור פחמימן, תוצרי בעירה מלאה יהיו פחמן דו-חמצני ומים. במקרה של שריפה חלקית מתקבלים מגוון תוצרים מחומצנים חלקית, כמו פחמן דו חמצני עבור בעירה של פחמימן.
מים בתגובה עם פחמימן יוצרים כוהל.
הפחמימנים יוצרים תגובה כימית עם תחמוצות חנקן, בנוכחות של קרינת השמש. התוצר של תגובה זו הינו אוזון, מזהם אוויר הפוגע בתפקוד הריאות.

כיצד נוצר פחמימן?

מולקולות פחמימנים נוצרות מאטומים של פחמן ומימן בלבד.
כאשר יצורים ימיים מתים ושאריותיהם נרקבות במשך מיליוני שנים בקרקעית ימים ואוקיינוסים, מתרחשים תהליכים שמפרקים את מולקולות הפחמן ויוצרים תרכובות פחמימנים בנוכחות חום ולחץ.
בדרך כלל, הפחמימנים הכבדים נוצרים בטמפרטורה נמוכה יותר ובמים רדודים יותר בהשוואה לפחמימנים קלים.
מקורות טבעיים לפחמימנים הם צמחייה, שריפות יער טבעיות ופליטות ממאגרי דלק טבעיים.
מקורות מעשה ידי אדם: כלי רכב המונעים בבנזין, התעשייה הכימית ומפעלים המשתמשים בממסים אורגניים ובשמנים, מתקני אחסון ובתי זיקוק לנפט. במגזר הביתי עלולים להיפלט פחמימנים בתהליך חימום הבית ובעת שימוש בצבעים ובממיסים.
פחמימנים - הקדמה

שימושים בתעשייה

לפחמימנים שימושים רבים, והם משמשים כמרכיב בשמנים, בצבעים, בממסים ובדלקים.
פרופאן ובוטאן, שהם סוגי פחמימנים, משמשים כמרכיבים עיקריים של גז הבישול.
הפחמימנים הכבדים יותר הם, בין היתר, מרכיביהם של כל סוגי הדלקים המבוססים על נפט.

רוב הפחמימנים בשימוש תעשייתי ורפואי מופקים מנפט גולמי.

חומרים בקבוצה

מתאן-CH4

אתאן -C2H6

פרופאן -C3H8

בוטאן -C4H10

אתן -C2H4

פרופן-C3H6

פחמימנים וגוף האדם

הפחמימן אינו רלוונטי לגוף האדם ואף מזהם ומסכן אותו.

הפחמימן נמצא בקרב האוכלוסייה הכללית. החומר מגיע לגוף האדם בעיקר דרך הנשימה, אך גם מועבר במגע, מזון ומים.