down syndroom

hoe ontstaan het down syndroom?

In de celkernen van iemand met het syndroom van Down komt
het 21e chromosoom in drievoud voor, trisomie 21.
Door trisomie 21 ontstaat een typisch uiterlijk, behalve dit typische uiterlijk heeft het kind ook een achterstand in de geestelijke ontwikkeling.

Er is een erfelijke en een niet-erfelijke vorm?

Trisomie 21 ontstaat door een afwijkende celdeling voor of vlak na de bevruchting.
Trisomie is niet de enige oorzaak, ook translocatie en mosaicisme veroorzaken DS.
Bij translocatie is de inhoud van chromosoom 21 naar een ander chromosoom gekopieerd. En bij mosaicisme is de inhoud van chromosoom 21 over alle andere 23 chromosomenparen verdeeld. Er zijn dan cellen met 46, maar ook met 47 chromosomen aanwezig.


liefde op het tweede gezicht

Een pakkende en ontroerende videodocumentaire over het dagelijkse leven van een drietal gezinnen met een kind met Downsyndroom. De film geeft een realistisch beeld van het dagelijkse leven met een kind met het syndroom van down. Veel van deze kinderen hebben tegenwoordig een redelijk gunstige levensprognose. Naar school gaan, zelfstandig wonen, werken en leven is voor een grote groep niet langer onbereikbaar. bekijk hier onder de trailer van deze documentaire.


Trailer 'Liefde op het tweede gezicht' - documentaire over downsyndroom